PRZEGLĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI / CENTRAL EUROPEAN REVIEW

PRZEGLĄD   ŚRODKOWOEUROPEJSKI

CENTRAL EUROPEAN  REVIEW

www.przegladse.pl

(1)„Przegląd Środkowoeuropejski, publikacja w języku polskim i angielskim.

Jest to pierwsza (wydawana od stycznia 1993 r), niezależna, prywatna, nie komercyjna, opiniotwórcza publikacja w Środkowej Europie, która zajmuje się upowszechnianiem informacji, analizami  i perspektywami krajów Środkowej Europy oraz ich stosunkami z Unią Europejską i NATO

„PŚ” omawia  najważniejsze wydarzenia dotyczące integracji europejskiej, współpracy regionalnej i bezpieczeństwa, prezentuje oficjalne stanowiska i komunikaty a także zamieszcza dokumenty  tym samym tworząc forum dla podejmujących  najważniejsze decyzje w różnych dziedzinach życia – tj. czołowych polityków, parlamentarzystów, przedsiębiorców,  kadry menedżerskiej, ekspertów i analityków, dziennikarzy, także studentów.

(2)  W przypadku szczególnie ważnych wydarzeń ukazały się wydania specjalne ( np.  nr 19 – szczyt UE , Amsterdam, czerwiec 1997; szczyt NATO, Madryt, lipiec 1997). Numery takie poświęcone były również poszczególnym krajom ( np. Nr 2 – Holandia), lub wybranym tematom (np. nr 20-21: współpraca Polski, Francji i Niemiec, tzw. Trójkąt Weimarski – w 4 językach).

(3Obecnie, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi staje  Środkowa Europa   internetowe wydanie „Przeglądu Środkowoeuropejskiego  koncentruje się  na następujących zagadnieniach:

Najważniejsze tematy:

Integracja europejska i bezpieczeństwo

Polityka zagraniczna

Gospodarka – Biznes i finanse – Inwestycje

Rozwój regionalny ( w Polsce, w Środkowej Europie)

Społeczeństwo

 

Obszary zainteresowania:

Unia Europejska, NATO ( w tym relacje Europa-USA)

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia, Bułgaria

Kraje bałtyckie, Ukraina, Białoruś, Rosja

 

Zawartość:

Wydarzenia

Analizy, komentarze

Promocja i prezentacja ( instytucje, firmy, idee, ludzie)

Fakty, dokumenty (UE, NATO, dok. rządowe, instytucji)

Przegląd prasy/ książek.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: o nas.