Znany ekonomista krytycznie o expose

Wiceprezydent Centrum im. A. Smitha Andrzej Sadowski następująco skomentował dzisiejsze expose premiera Donalda Tuska:

„Po co wygłaszać nowe expose, skoro stare przez cztery lata było używane? Polska gospodarka, gdyby zostało zrealizowane to, co premier obiecał cztery lata temu, byłaby zaszczepiona przed spowolnieniem gospodarczym, które obserwujemy w Europie.

Tegoroczny raport OECD wskazywał, że gdyby Polska przeprowadziła deregulację, a rząd pousuwał szkodliwe, absurdalne przepisy, to bez żadnej inwestycji kapitałowej bez niczego miałaby od razu wyższy wzrost gospodarczy. Tego przez cztery lata nie zrobiono.

Teraz jest to kwestia przede wszystkim odrobienia zaległych lekcji, które do tej pory nie zostały wykonane, nawet w okresie przedwyborczym. Zmiany, które zostały zaproponowane dla przedsiębiorców w gospodarce, miały charakter trzecio- czy czwartorzędny.

Zapowiedź podwyższenia podatków, pod hasłem oszczędności budżetowych, jest próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Jeżeli likwiduje się ulgi podatkowe, to nie są to żadne oszczędności budżetowe, tylko zwiększenie redystrybucji w budżecie, a pomniejszenie siły nabywczej i możliwości inwestycyjnych polskiej gospodarki. To, co do tej pory inwestowali przedsiębiorcy i co było w kieszeni obywateli, nagle znajdzie się po stronie administracji rządowej i w znacznym stopniu zostanie zmarnotrawione.

Jeśli mówimy o oszczędnościach, to mówmy o redukcji wydatków rządowych, a nie o zabieraniu ludziom pieniędzy, bo to celowe fałszowanie pojęć i procesów, do których dojdzie.

Można wybrać dwie strategie – jedną skuteczną wybrała Irlandia, która nie zgodziła się na naciski Niemiec i Francji, aby w czasie kryzysu podnosić podatki. Obniżyła je i dzisiaj gospodarka i państwo są w drodze, by mieć dobre wyniki i wzrost gospodarczy.

W Polsce przyjmuje się wersję drenażu fiskalnego obywateli i gospodarki, co skończy się tym, że w Polsce udział szarej strefy będzie coraz wyższy.”

Źródło: niezależna.pl/PAP 18 11 11
Artykuł dodano w następujących kategoriach: poglądy.