Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach

z perspektywy uczestnika delegacji przedsiębiorców

Łączenie gospodarki z polityką międzynarodową , nie było dotąd najsilniejsza stroną polskiej dyplomacji. Polscy przedsiębiorcy bardzo ostrożnie podchodzą do zaproszeń do udziału w misjach towarzyszących wyjazdom przedstawicieli władzy, słusznie uważając, że dobre interesy najlepiej jest robić bez rozgłosu w ciszy i spokoju.

Są jednak kraje w których jest inaczej. W tych krajach nie ma możliwości zrobienia interesu bez utrzymywania bardzo dobrych kontaktów międzypaństwowych na najwyższym szczeblu.

Chiny są takim państwem. Niemcy, Francja, Wielka Brytania dobrze o tym wiedzą czego dowodem jest liczebność delegacji biznesowych towarzyszących wizytom przywódców tych państw w Chinach i skala kontraktów zawieranych w czasie takich wizyt.

Kiedy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszała firmy polskie do wzięcia udziału w misji na Forum Gospodarcze, przewidziane w ramach Szczytu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin („16+1”) w Suzhou (Chiny),wiele firm zastanawiało się nad celowością udziału w takiej misji.

Skomplikowana sytuacja polityczna w kraju, wybory parlamentarne, zmiana rządu nie ułatwiały podjęcia decyzji o wyjeździe.

Zdawano sobie jednak sprawę z tego ,że Forum Gospodarcze stanowić będzie znakomitą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami z Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Na wyjazd zdecydowało się około 80 przedsiębiorców z rozmaitych branż. Była to bardzo trafna decyzja, dzięki której mieli okazje uczestniczyć w części gospodarczej wydarzenia o historycznym znaczeniu dla relacji polsko-chińskich, jakim była kilkudniowa wizyta Prezydenta Andrzej Dudy w Chinach.

Jednym z celów wizyty Prezydenta w Chinach był udział w udział w forum gospodarczym państw, krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin „16+1″ w Suzhou. Na podkreślenie zasługuje fakt, że decyzję w sprawie obecności na grupie „16+1″ prezydent podjął na początku swojej kadencji, gdy wiele wskazywało, że forum odbędzie się w trakcie wyborów parlamentarnych w Polsce lub tuż po nich. Miało to istotne znaczenie, gdyż Kraje „szesnastki” oprócz Polski na forum były reprezentowane przez premierów. Z tego względu Prezydentowi towarzyszyli wiceministrowie gospodarki i spraw zagranicznych.

W związku z wizytą Prezydenta RP w Chinach w dniu 23 listopada 2015 zostało zorganizowane w Szanghaju –Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze.

Polscy przedsiębiorcy uczestniczący w Forum nagrodzili oklaskami wystąpienie inauguracyjne Prezydenta , który w swoim wystąpieniu powiedział miedzy innymi : „Jeszcze nigdy relacje polsko-chińskie nie były tak dobre jak dziś (…) Nasze kraje łączy już wiele ale chciałoby się powiedzieć: powinno nas łączyć dużo więcej.” Oraz zaznaczył ,że „Jest przekonany, że już niebawem Prezesi chińskich spółek, chcąc zainwestować w Europie, najpierw pomyślą o Polsce „. -

Prezydent Andrzej Duda odniósł się także do koncepcji „Nowego Jedwabnego Szlaku” wspominając o aktywnym zaangażowaniu Polski w rozbudowę szlaków oraz połączeń kolejowych i morskich z Chinami. Zaznaczył jednocześnie, że strategiczne położenie Polski w centrum starego kontynentu może sprawić, że w nowej strategii promowanej przez chińskie władze nasz kraj będzie odgrywał kluczową rolę. Prezydent przypomniał także o ważnej z punktu widzenia zacieśniania polskich relacji gospodarczych z Chinami i Azją decyzji o przystąpieniu do struktur Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Przypomniał, że Polska otworzyła jako pierwszy kraj konsulat generalny w Szanghaju po II wojnie światowej i że w Szanghaju także działa biuro Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Podczas Forum podpisane zostały porozumienia o współpracy między przedsiębiorstwami chińskimi oraz polskimi m.in. między Kopex a Xi’An Coal Mining Machinery Co. Ltd. oraz firmami Hatrans i Unishunf Investment Co., LTD.

Wśród gości biorących udział w Forum znaleźli się między innymi Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Mirosław Gajewski, Ambasador Polski w Chińskiej Republice Ludowej, Zastępca Sekretarza Generalnego Miasta Szanghaj , Wiceszef Chińskiego Centrum Badań nad Rozwojem oraz pani Tsui Chiang z CEFC (China Energy Company Limited ).

Bardzo ważną częścią Forum Gospodarczego były prezentacje ukazujące konkretne możliwości inwestycyjne w Polsce oraz konkretne przykłady udanych inwestycji polskich w Chinach i chińskich w Polsce .Duże zainteresowanie uczestników Forum wzbudziła prezentacja Dyrektora Generalnego Oddziału ICBC Banku w Polsce p. Li Xiaobo, zachęcająca firmy chińskie do inwestowania i prowadzenia interesów w naszym kraju.

Wielkim powodzeniem cieszyły się późniejsze spotkania biznesowe polskich firm z chińskimi partnerami zainteresowanymi współpracą. Każdy z polskich uczestników przeprowadził kilka lub kilkanaście rozmów biznesowych.

Forum w Szanghaju zostało zorganizowane przez PAIiIZ, PARP, Ministerstwo Gospodarki, Konsulat Generalny RP w Szanghaju, WPHI w Szanghaju oraz China Council for the Promotion of International Trade.

Na konferencji prasowej zorganizowanej w czasie Forum prezydent Duda podkreślił, że akces Polski do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) to zdecydowany krok w kierunku idei „Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, wyraźnie wskazujący na to, że Polska chce być poważnym partnerem w tym ogromnym przedsięwzięciu oraz swoistymi wrotami Chin do Europy. Prezydent zaznaczył, że Polska chce aktywnie uczestniczyć w pracach AIIB i współtworzyć jego politykę.

Przedsiębiorcy z Polski i Chin kontynuowali rozmowy o interesach w czasie kolacji w Hotelu Hyatt, on the Bund w Szanghaju, w którym zostało zorganizowane Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że wystąpienia Prezydenta Dudy na Forum będą miały bardzo korzystny wpływ na polsko-chińskie zbliżenie gospodarcze i możliwość pozyskania inwestycji chińskich .

Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze w Szanghaju było pierwszym etapem wizyty Prezydenta w Chinach. Jej najważniejszym elementem był jego udział w IV. Szczycie Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia w chińskiej miejscowości Suzhou (prowincja Jiangsu). Wydarzeniu temu towarzyszyło także zorganizowane przez Ministerstwo Handlu ChRL, Forum Ekonomiczne, w którym wzięła udział m.in. 70 osobowa delegacja polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Szczyt Państw Europy Środkowo-Wschodniej formatu „16+1″, po raz pierwszy od czasu ustanowienia tej formy współpracy w Warszawie w 2012 roku , został zorganizowany w Państwie Środka.

W spotkaniu wzięli udział m.in. pełniący rolę gospodarza, premier Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiang, Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Czech Bohumił Sobotka oraz 14 Premierów i z pozostałych Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Wicepremier Słowacji.

Podczas ceremonii otwarcia Szczytu Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia odbywającej się w Taihu International Conference Center nad Jeziorem Taihu głos zabrali liderzy Chin, Polski oraz Węgier.

W swoim przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda, podkreślił, że współpraca w ramach platformy „16+1″ odgrywa coraz większe znaczenie ekonomiczne przekładając się na konkretne projekty oraz realizowane inwestycje, zadeklarował swoje wsparcie dla rozwoju formatu „16+1, oraz podkreślił, że współpraca Chiny-EŚW powinna być realizowana w wymiarze długofalowym.

Przekazem prezydenta na forum gospodarczym „16+1″ było hasło: „Środkowa Europa to jedność w różnorodności”. Bowiem każdy z krajów regionu ma własne, do pewnego stopnia konkurencyjne interesy z krajami azjatyckimi. W związku z tym należy promować współpracę inwestycyjną w regionie, która ma prowadzić do większej spójności.

Koncepcja inwestycji infrastrukturalnych w ramach „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” wymaga decyzji politycznych.

Projekt „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” zakłada budowę i modernizację sieci połączeń lądowych i morskich między UE a Chińską Republiką Ludową. Częścią „nowego jedwabnego szlaku” jest uruchomione w 2013 r. kolejowe połączenie towarowe łączące Łódź i Czengdu.

W Forum Ekonomicznym Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia (China-CEEC Trade & Investment Forum), towarzyszącym Szczytowi 16+1 , wzięły udział liczne delegacje biznesowe z niemal wszystkich państw wchodzących w skład platformy „16+1″. Panele zorganizowane w trakcie Forum Ekonomicznego obejmowały tematykę „Nowego Jedwabnego Szlaku” (Working hand in hand with concerted efforts, to build the One Belt and One Road), współpracy w zakresie budowy parków technologicznych (Giving full play to the complementary advantages, to further the cooperation in industry park construction) oraz strategii Internet plus (Tapping on the potentials, to enrich the internet plus strategy). W Forum Ekonomicznym wzięli udział liczni przedstawiciele polskich firm z branż górniczej, ICT, infrastruktury, a także instytucji otoczenia biznesu oraz stowarzyszeń promujących współpracę polsko-chińską. Forum Ekonomiczne odbyło się w reprezentacyjnych salach hotelu Shangri- La w Suzhou.

Suzhou będące gospodarzem tegorocznego Szczytu Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia to liczące 10 mln mieszkańców miasto położone w chińskiej prowincji Jiangsu, oddalone 80 kilometrów od Szanghaju, noszące miano „Wenecji Wschodu”. Na czas szczytu 16 +1 miasto stało się ze względów bezpieczeństwa praktycznie miastem zamkniętym.

Forum Ekonomiczne towarzyszące szczytowi, stało się okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy delegacjami z 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin.

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach otworzyła przed Polska szansę aktywnego włączenia się naszego kraju do chińskiej koncepcji „Nowego Jedwabnego Szlaku” zgodnego z tzw. inicjatywą warszawską- ( 16+1).

Istotne znaczenie dla wykorzystania tej szansy będzie miało dla nas pragmatyczne wzniesienie się ponad podziałami, czego przykładem była wizyta Prezydenta w Chinach.

Wielki przywódca Chin Deng Xiaoping powiedział kiedyś: „Nie ważne jest czy kot jest biały czy czarny , tak długo jak łowi myszy”. Dzisiaj po latach, jako świadkowie sukcesu gospodarczego Chin w oparciu o formułę Deng Xiaopinga , w wyniku której Chiny stały się drugą potęgą gospodarczą świata, możemy powtórzyć za nim :”Nie ważne czy rząd jest z lewa, czy z prawa, czy ze środka, ważne ,żeby miał dobre relacje z Chinami. „

Formułę Deng Xiaopinga powinniśmy też zastosować w naszych relacjach z sąsiadami z Regionu Europy-Środkowej i Wschodniej, kierując się hasłem : „ Nie ważne czy projekt inwestycji infrastrukturalnych jest bułgarski, czeski, czy polski; ważne żeby był z naszego Regionu”. Bo każda taka inicjatywa przyczyni się do naszego wspólnego rozwoju.

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Eksporterów i Importerów Kraje Europy Środkowej i Wschodniej-Chiny występuje z inicjatywą zorganizowania w Polsce we wrześniu 2016 r. w Warszawie Forum Inwestycyjnego Europy Środkowej i Wschodniej-Chiny : „Jeden pas –jedna droga”.

Jerzy Rzymanek

Autor jest Prezesem Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów Kraje Europy Środkowej i Wschodniej- Chiny.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Biznes, poglądy.