Wiatr w żagle

wiatr

Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego

Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Kamil Pastor

WiseEuropa, Warszawa 2016, s. 108

 

Celem naszych prac – napisali autorzy- był powrót do debaty nad tym, jak wprowadzić ponownie polski rynek kapitałowy na szerokie wody a jednocześnie nie przeoczyć szansy jaka jest wykuwającą się właśnie europejska Unia Rynków Kapitałowych. Naszym zdaniem, bez silnego lokalnego rynku kapitałowego, w tym giełdy papierów wartościowych, niezakłócony rozwój polskiej gospodarki będzie dużo trudniejszy. Szczególnie trudne będzie osiągniecie jednego z coraz częściej stawianych w debacie publicznej celów, jakim jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się nam przygotować trzy publikacje z różnych perspektyw omawiających te problematyce. Dziś przekazujemy na Państwa ręce trzecią z nich, łączącą elementy diagnozy i dokumentu strategicznego. Poza analiza stanu w jakim znajduje się polski rynek kapitałowy w roku 2016, zawiera ona szczegółowe rekomendacje, których wdrożenie powinno naszym zdaniem pozwolić warszawskiej giełdzie i jej otoczeniu ponownie nabrać wiatru w żagle i znacząco przybliżyć się do najwyższych światowych standardów.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.