Przemysław Żurawski vel Grajewski Polska polityka wschodnia 1989-2015 Wymiar narodowy i unijny

ScanImage002

Ośrodek Myśli Politycznej

Kraków 2016, s. 367

 

Książka o polskiej polityce wschodniej w latach 1989-2015 – jej uwarunkowaniach, celach, sukcesach i porażkach.

 

Jakie zasady i interesy powinny być podstawą polityki wschodniej Rzeczpospolitej? Czy Polska skutecznie przeciwstawia się wpływom rosyjskim w Europie wschodniej? Jak ewoluują stosunki Polski z Ukrainą i co decyduje o ich stanie? Jaki powinien być realistyczny plan działania wobec Białorusi? Jakie miejsce w polskiej polityce wschodniej zajmują kraje bałtyckie? Co Polska może zrobić dla wzmocnienia prozachodniej orientacja Gruzji i Mołdawii? Jaką rolę w polskiej polityce wschodniej odgrywa kwestia mniejszości narodowych? Jak na skuteczność tej polityki wpływa członkostwo Polski w UE?

 

Te i inne tematy dotyczące polskiej polityki wschodniej obszernie omawia autor, dr hab., profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.