29 sierpnia 2017 r w Warszawie zorganizowane zostało Seminarium dotyczące promocji inwestycyjnej Shenzhen ( Futian) – Chiny

Dzielnica Futian, jest administracyjnym, handlowym, finansowym, kulturalnym informacyjnym centrum miasta Shenzhen, wielkiego ośrodka gospodarczego i finansowego Chin.

 Futian, z wysoko rozwiniętym przemysłem informatycznym, elektronicznym, nowych materiałów, urządzeń medycznych, poligraficznym, spożywczym, chemicznym, włókienniczym i maszynowym, jest w całości specjalną strefą technologiczną z nowoczesną infrastrukturą i zapleczem laboratoryjnym.

Partnerem Seminarium było Biuro Rozwoju Finansowego Shenzhen Futian (Invest Futian). Jest to organizacja wyznaczona przez władze gminy do pozyskiwania partnerów inwestycyjnych i wzmocnienia finansowego rozwoju dzielnicy. Organizacja ta jest ukierunkowana na oferowanie wysokiej jakości profesjonalnych usług i rozwiązań urzędowych firmom finansowym.

 Do Invest Futian należy:

  • udostępnienie inwestorom informacji o środowisku inwestycyjnym i polityce przyjaznej przemysłowi,
  • wsparcie inwestorów odwiedzających dzielnicę Futian w zakresie analizy rynku, wizji lokalnych, a także pomoc przy negocjacjach inwestycyjnych,
  • kojarzenie partnerów biznesowych i wspomaganie koordynacji projektów pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • zapewnienie usług uzupełniających dla całego procesu dużych projektów inwestycyjnych oraz profesjonalnego doradztwa, warunków preferencyjnych i pomocy w doborze lokalnej siedziby.

 Podczas konferencji przedsiębiorcy przedyskutowali możliwości przyszłej współpracy i inwestycji oraz pozyskali podstawowe informacje związane z biznesem (ochrona prawna dla sektorów technologicznego, finansowego i wysokich technologii; możliwości i sposoby kooperacji, zainteresowanie spółek chińskich itp.).

 Lista członków delegacji:

  • Pan HE Jie – Zastępca Burmistrza Dzielnicy- Ludowe Władze Samorządowe Dzielnicy Shenzhen Futian
  • Pan LIN Ruimin – Zastępca Kierownika- Invest Futian (Biuro Rozwoju Finansowego Shenzhen Futian)
  • Pani XIE Huiyi – Naczelnik Działu- Invest Shenzhen
  • Pani GAO Yang – Członek Kadry Zarządzającej- Invest Futian (Biuro Rozwoju Finansowego Shenzhen Futian)
  • Pan He Enfeng – Członek Kadry Zarządzającej- Invest Futian (Biuro Rozwoju Finansowego Shenzhen Futian)

 

 

Poniżej zamieszczamy nieautoryzowany tekst wystąpienia  HE Jie – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy- Ludowe Władze Samorządowej Dzielnicy Shenzhen Futian oraz całej administracji strefy ekonomicznej  Shenzhen

 

Szanowni Państwo,

 

Od lat 70-tych ubiegłego wieku do 2015 r, tj. od ponad 35 lat Chiny rozwijały się ze średnią prędkością ponad 9 proc. PKB, co jest  rekordem światowym. Obecnie po wielu latach dynamicznego rozwoju z racji restrukturyzacji tego rozwoju tempo to spało z  poziomu wysokiego rozwoju do tempa średniego. Stąd obecnie chińska gospodarka rozwija się z prędkością ok. 7 roc. PKB,  natomiast poprawiła się jej jakość, dbałość o środowisko, i jest gospodarką bardziej nowoczesną. Biorąc odpowiedzialność za rozwój gospodarczy kraju władze centralne przedstawiły strategię globalizacji i internacjonalizacji  rozwoju gospodarczego proponując strategię „Jednego Pasa i Jednej Drogi”. Dla rozruchu tego projektu utworzono Azjatycki Bank Inwestycji Strukturalnych, który liczy obecnie ok. 68 członków, w tym główne instytucje finansowe Chin.

 

Z radością obserwujemy, że Polska jest jednym z członków założycieli  Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych a także odgrywa bardzo ważną i kluczową rolę na trasie transportu lądowego w ramach „Jednego Pasa i Jednej Drogi”. Świadczy to też o bardzo bliskich kontaktach i stosunkach między naszymi krajami. Po przyjeździe do Polski miałem spotkanie z przedstawicielami jednej z największych chińskich firm logistycznych. Firma ta na początku tego roku weszła na giełdę w Shenzhen.  Jej obroty  w zeszłym roku wyniosły ponad 5000 mln juanów przy zyskowności ok. 20 proc. Firma posiada 55 własnych samolotów, wartość  jej majątku szacowana jest na ponad 550 mln dolarów. Firma  jest aktywna i  bardzo zainteresowana inwestycjami w Polsce, stworzeniem  tutaj centrum logistycznego, a przynajmniej  stworzeniem oddziału „ Polska”.

 

Pracowałem na giełdzie w Shenzhen 5 lat, stąd wszystkie nowe firmy wchodzące na naszą giełdę są mi bardzo dobrze znane.

 

Shenzhen  leży na południu Chin, sąsiaduje z Hongkongiem. Ostatnio była obchodzona rocznica utworzenia strefy ekonomicznej Shenzhen. Obecnie miasto Shenzhen jako miasto liczy 12 mln. mieszkańców, natomiast administracyjnie obszar miasta rozciąga się na przestrzeni 20 tys. m2. Obszar, którego dotyczy strategia rozwojowa to jest ponad 50 tys. km2 o liczbie mieszkańców na tym terenie wynoszącej ponad 60 mln. Wysokość PKB tego regionu to 140 mln dolarów. Jest to dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Siłą napędową  tego  przemysłu są nowoczesne technologie.

 

Jeżeli chodzi o potencjał PKB miasta Shenhzen  to jest to czwarta pozycja pośród wszystkich miast w Chinach. W zeszłym roku tempo rozwoju wyniosło ok. 9 proc., pierwsze półrocze tego roku zamknęło się  PKB na wysokości 8, 8 proc. co sprawia, iż  już niedługo będziemy trzecią gospodarką wśród chińskich miast. W lipcu tego roku magazyn „Forbes” opublikował listę 500 największych firm świata, na której znalazło się 115 przedsiębiorstw z Chin. Jeżeli pominiemy firmy państwowe to możemy zauważyć, że na tej liście jest 7 przedsiębiorstw z naszego regionu. Świadczy to o tym, że potencjał prywatnego biznesu jest bardzo aktywny i bardzo mocno rozwinięty właśnie w Shenzhen. Przemysł jest mocno reprezentowany w naszej strukturze gospodarczej, zatrudnia ponad 50 proc. siły roboczej, także ponad 50 proc. PKB wytwarzane jest przez przemysł wytwórczy.

 

Bardzo często  Shenzhen określany jest jako kolebka innowacyjności,  tj. jako miasto innowacyjne. Nowoczesne technologie, technologie strategiczne stanowią ponad 40 proc. PKB. Od wielu lat Shenzhen zajmuje też pierwsze miejsce pod względem ilości zgłoszonych wniosków patentowych, co wynosi ponad 40 proc. w skali całych Chin. Także pod względem nakładów na nowoczesne technologie sytuujemy się wysoko na światowej liście. Również jesteśmy  na pierwszej pozycji wśród miast chińskich jeśli chodzi o przedsiębiorstwa prywatne, których jest ponad 800 tysięcy.  Są to firmy mniejsze, jak i te działające na skalę światową obejmujące swym zasięgiem 70 proc. kuli ziemskiej.

 

Shenzhen zajmuje stosunkowo niedużą powierzchnię, mieszka tu ok. 2 mln ludzi. Możemy poszczycić się tym, że mamy największą na świece stację metra, która w przyszłym mroku zostanie połączona bezpośrednio z Hongkongiem dzięki czemu podróż zajmie tylko 15 minut. Przez dwa główne porty znajdujące się w naszej części codziennie granice przekracza 250 tys. osób. Dzielnica Futian to jest serce jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, rozwój technologiczny i kontakty z zagranica całej strefy Shenzhen.

 

Jeśli chodzi o wartość wytworzoną strefy przeliczoną na każdy kilometr kwadratowy wynosi ona ok. 100 mln juanów. Jest to – porównując – 30 proc. więcej niż w Honkongu.

 

Bardzo mocnym aspektem działalności jest projektowanie i nowe wzornictwo; tutaj ma swoje siedziby 40 firm, które tym się zajmują. Parki przemysłowe a także firmy logistyczne również zajmują pierwsze miejsce w Chinach. Przemysł odzieżowy i projektowanie odzieży to także bardzo ważna dziedzina rozwoju; na 10 największych firm odzieżowych w Chinach 4

pochodzą właśnie z dzielnicy Futian.

 

Jeżeli chodzi o główny potencjał naszej dzielnicy jest to branża finansowa. Jeżeli  zaś chodzi o udział w wytworzonym PKB  to Futian finanse generuje 15 proc. Shenzhen to trzecie centrum finansowe Chin, natomiast jesteśmy pierwszą organizacja finansowa w Chinach, która została objęta projektem rozwoju instytucji finansowych i naukowych. Mieliśmy spotkanie z założycielami  m-banku, którzy rozwijają nowe produkty. Wiemy, że w Polsce kwestie statystyk, matematyki, wielkich liczb mają silny potencjał,  dlatego też w tym zakresie będziemy chcieli  nawiązać współpracę. Muszę też dodać, że Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen jest ulokowana w naszej dzielnicy. Bardzo dynamicznie rozwijająca się giełda  zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości IPO, w zeszłym roku pod tym względem wyniosła 126,1.

 

Mamy także największe na świecie centrum pod względem łańcucha logistycznego, który przyciąga inwestycje nie tylko z Chin, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o dalszy rozwój to chciałbym zwrócić uwagę na rzekę graniczną między Shenzhen a Hongkongiem; formalnie, administracyjnie podlega ona pod Shenzen, natomiast zarządzanie leży po stronie Hongkongu. Jest to niewielka powierzchnia, liczy niewiele ponad 1 km2. W styczniu br. władze obu jednostek podpisały porozumienie o powołaniu parku nowoczesnych technologii, z wieloma rozwiązaniami dotyczącymi zarówno ruchu osobowego jak i ruchu towarów. Na wniosek miasta Shenzhen w tym miejscu, w parku technologicznym  będzie  początek odnogi łączącej się z autostradą transprowincjonalną.

 

Oprócz tej strefy innowacyjności będziemy też tworzyć kolejną strefę finansową. Chciałem  również zwrócić uwagę na  kwestie edukacji. Bardzo dużą rolę przykładamy  do sprawy ochrony środowiska. Stopień zazielenia miasta, szczególnie jeśli chodzi o Futian,  osiągnął w tej chwili 43 proc. i jesteśmy jedynym w Chinach miastem, gdzie w ramach administracyjnych miasta znajdują się chronione tereny krajobrazowe. Mamy ponad 111 ha parków i ogrodów w mieście., Jeżeli  zaś chodzi o jakość powietrza to zajmujemy pierwsze miejsce wśród miast  chińskich.

 

 

Zapraszamy  serdecznie wszystkich zainteresowanych do złożenia u nas wizyty w dogodnym terminie.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Biznes, inwestycje.