Turcja i Europa Wyzwania i szanse

skanowanie0001

Adam Szamański (red)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 308

Rozszerzenie Unii Europejskiej jest jednym z głównych procesów integracji europejskiej. Spośród wszystkich obecnych kandydatów do członkostwa największe kontrowersje wywołuje Republika Turcji, również dlatego, że kandydatura ta uwidacznia problemy, z jakimi boryka się sama Europa. O burzliwych relacjach Turcji z UE( wcześniej z WE), rozwijających się od kilku dziesięcioleci, i znaczeniu tego państwa dla Unii, traktuje niniejsza książka. Stanowi ona zbiór artykułów polskich naukowców- głównie politologów i turkologów oraz analityków zajmujących się poszczególnymi aspektami polityki wewnętrznej lub zewnętrznej Turcji. Zawiera dogłębną analizę poruszanych zagadnień i prognozę rozwoju wydarzeń. Będzie przydatną lekturą nie tylko dla znawców tematu, lecz także dla wszystkich zainteresowanych złożoną problematyką turecką.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.