Turcja w procesie przemian Wnioski dla strategii UE

skanowanie0002

Karol Wasilewski

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2017 s. 60

Tureckie przemiany stwarzają również problemy zachodnim sojusznikom, szczególnie UE. Najlepiej dowodzą tego występujące raz po raz napięcia miedzy partnerami, szczególnie intensywne po nieudanym wojskowym zamachu stanu z lipca 2016 r. Powodują one, że znalezienie optymalnego rozwiązania dla stosunków miedzy UE a Turcją staje się pilne. Brak skutecznej i konsekwentnie realizowanej strategii Unii w tej kwestii może w obecnych uwarunkowaniach powodować coraz szybsze – i trwalsze – oddalanie się Turcji od zachodnich struktur integracyjnych. Ze względu na znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa Europy, jak również europejsko-turecką wspólnotę interesów w pozostałych obszarach współpracy, byłoby niekorzystne zarówno dla UE, jak i dla NATO.

 

W raporcie opisano najważniejsze przemiany w tureckiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, które będą wpływały na kształt państwa w najbliższych latach, i sformułowano rekomendacja dla Polski i Unii Europejskiej odnośnie do relacji europejsko-tureckich.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.