„Europa Karpat” w Przemyślu po raz 20. Marszałek Kuchciński: Postanowiliśmy nadać naszej części Europy nową dynamikę

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku rozpoczęliśmy odbudowę Europy Środkowej; postanowiliśmy wykorzystać ten czas, aby pokazać jej potencjał, potencjał Karpat, nadać naszej części Europy nową dynamikę

Mówił 17 02 w w Przemyślu marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, po wielkich zmianach czasu Solidarności, rozpoczęliśmy odbudowę Europy Środkowej, odbudowę suwerennych państw środkowoeuropejskich. I w tamtym już czasie postanowiliśmy – mówię: my - czyli wszyscy obecni, wszyscy, którzy biorą udział w tym wielkim przedsięwzięciu, współpracy – postanowiliśmy wykorzystać ten czas, aby pokazać potencjał Europy Środkowej, potencjał Karpat, wydobywać jego siłę, nadać naszej części Europy nową dynamikę, a więc dokonać dobrej zmiany, gdybyśmy chcieli użyć współczesnego języka – i uznać Karpaty jako dobro wspólne, Europę Środkowo-Wschodnią jako dobro wspólne

— mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając w Przemyślu 20. edycji konferencji „Europa Karpat”.

To był cel inicjatywy Europy Karpat. Wychodziliśmy z założenia, że Karpaty potrzebują współpracy transgranicznej, myślenia w kategoriach systemowych i strukturalnych oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, równowagi między ekonomią i ekologią, ale także równowagi pomiędzy poszczególnymi częściami, województwami, ziemiami czy regionami

— dodał.

Chodzi o równomierny poziom rozwoju

— podkreślił.

Przypomniał, że Europa Karpat to kilkusetletnie dziedzictwo, wspólne bezpieczeństwo, bogactwa naturalne i ludzie sukcesu – mówił w sobotę w Przemyślu marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Podkreślił, że o znaczeniu Europy Karpat decyduje jej wielowymiarowość wynikająca z dynamiki sytuacji międzynarodowej.

Na konferencjach proponowaliśmy szerokie spektrum tematów oraz przede wszystkim dialog i rozmowę w celu znalezienia odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed nami jako społeczeństwami, jako państwami i jako narodami

— mówił marszałek.

Wymienił pięć najważniejszych kwestii, które były poruszane podczas tych spotkań: bezpieczeństwo całego makroregionu w szerokim wymiarze; odnowa całej Europy, której południowo-wschodnią rubieżą są Karpaty (chodzi o UE); przyszłość całej geograficznej Europy, której centrum stanowią Karpaty. Wymienił także Via Carpatia postrzeganą jako przykład rozwoju, rozbudowy osi północ-południe oraz współpracę transgraniczną w trzech wymiarach: współpracy pomiędzy uczelniami państw karpackich, miastami i regionami.

Podkreślił, że cechą nieodłączną Europy Karpat jest zakotwiczenie parlamentarne. Jak wyjaśnił, parlamenty reprezentują narody, legitymizują ład polityczny oraz wyrażają interesy mieszkańców wszystkich państw Europy środkowo -wschodniej „i dlatego też znaczną część dzisiejszych obrad ukierunkowaliśmy na współpracę parlamentarną” - dodał.

Zauważył, że Europa Karpat przecina się w wielu punktach z innymi inicjatywami, np. z Grupą Wyszehradzką, partnerstwem wschodnim, warszawskimi szczytami przewodniczących parlamentów państw Europy środkowej i wschodniej czy inicjatywę Trójmorza.

Istnieje dzisiaj wielka płaszczyzna, wielka potrzeba tej różnorodnej, wielowymiarowej współpracy, wielowymiarowego współdziałania w tych bardzo licznych płaszczyznach. Śmiem twierdzić, że obejmujących właściwie wszystkie obszary naszego zaangażowania publicznego, a także w wielu miejscach prywatnego. Bo Europa Karpat to kilkusetletnie dziedzictwo, to wspólne bezpieczeństwo, to bogactwa naturalne i ludzie sukcesu. Europa Karpat to Europa Środkowa i Wschodnia

— mówił na otwarciu marszałek Kuchciński.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji Kuchciński wziął udział w otwarciu wystawy prezentującej dorobek 19 dotychczasowych konferencji karpackich.

Rozpoczęliśmy ten projekt Europa Karpat z ambitnym planem popierania współpracy przedsiębiorców, samorządów, województw przygranicznych, organizacji pozarządowych w Karpatach, ale mamy na myśli całą Europę Środkową. Ale odkąd włączyliśmy to tego przedsięwzięcia parlamenty i rządy (…) okazało się, że musimy rozszerzyć nasze zainteresowania na wszystkie obszary aktywności

— mówił podczas otwarcia wystawy marszałek Sejmu.

W czasie konferencji głos zabiorą m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i jego zastępca Adam Hamryszczak oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Planowane jest także wystąpienie gościa specjalnego – ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli także goście z zagranicy, m.in. Ukrainy, Słowacji, Czech, Bułgarii, Węgier.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. W jego ramach odbyły się już sesje m.in. w Krynicy-Zdroju, Przemyślu i Krasiczynie oraz na Ukrainie. Spotkania mają pomóc we wzmocnieniu współpracy i pogłębienie transgranicznej współpracy regionalnej. Konferencja stanowi też forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju Karpat oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: wPolityce.pl /PAP 17 02 18

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Media / Press.