Pacyfik i Euroazja O Wojnie

o wojnie

Jacek Bartosiak

Jacek Bartosiak. Warszawa 2016, s. 623

Praca jest niezwykle bogata w treści – z Przedmowy –  odwołuje się do niemal wszystkich najważniejszych dzieł geostrategicznych klasyków ( jak też nielicznych Polaków geopolityką się zajmujących, jak Leszek Moczulski, czy Janusz Modry), ale nade wszystko jest oparta na pierwszorzędnych i w Polsce mało znanych źródłach. Jest też rezultatem częstych pobytów Autora w USA ( związanego z amerykańską Fundacja Potomac, mającego też, co ważne, rodzinne powiązania z Australią), a także jednego  w CHRL w 2015 roku. Co jeszcze ważniejsze, opracowanie to dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień, a zarazem wyzwań we współczesnej polityce bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, z oczywistymi konotacjami dla bezpieczeństwa w innych regionach świata, w tym dla Polski ( co jest w pracy oddzielnie analizowane).

Ranga, waga, aktualność zebranych źródeł sprawiają, że niniejsze studium – mimo rozległości i związanych z tym konsekwencji natury metodologicznej ( trudno o spójność) – należy uznać za pracę nie tylko w Polsce pionierską, ale też trafiającą w jedno z najważniejszych strategicznych zagadnień współczesności. Mamy tu wnikliwe badania i rozważania o tym, jak dotychczasowy hegemon, USA, zaczął się ścierać i prowadzić geostrategiczne gry na Pacyfiku z pretendentem do takiej hegemonii – Chinami.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.