Podpisano Deklarację Budapesztańską

Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali w Budapeszcie deklarację o współpracy gospodarczej. Dokument obejmuje takie obszary jak: konkurencyjność, innowacje i cyfrowa transformacja.

Deklaracja Budapeszteńska zakłada wzmocnienie transgranicznej współpracy gospodarczej oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej. Deklaracja przewiduje również wdrożenie idei „Przemysł 4.0″. Polega ona na wykorzystaniu wspólnych zasobów danych i nowoczesnym podejściu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Z polskiej strony dokument podpisał wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Szef polskiej delegacji zapewnił, że Polska bierze aktywny udział w procesie przemysłowej transformacji. Jej kluczowym elementem ma być rozwój przemysłowy poprzez wdrażanie technologii cyfrowych. – Obserwujemy co robią bardziej zaawansowane gospodarki i uczestniczymy w unijnej inicjatywie – powiedział minister Ociepa.

Deklaracja włącza w proces technologicznej modernizacji start-upy, przewiduje również pogłębienie prac nad cyberbezpieczeństwem i unowocześnianiem technologii internetowych.

Źródło: Onet.pl 19 04 18

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Grupa Wyszehradzka.