Wielki problem drobniaków

Scan0008

Thomas J. Sargent, Francois R. Velde

Kurnhaus Publishing Media Kurnhaus, Warszawa 2016, s. 502

Postanowiliśmy opisać wyniki naszych dążeń – z Przedmowy –  do ustalenia genezy zasad stosowanych obecnie przez banki centralne do zarządzania podażą monet i banknotów w państwie. Ponieważ zasady te pozwoliły rozwiązywać powszechne i uporczywe problemy toarzysząc3e zarządzaniu systemem pieniężnym, dzięki podjętym badaniom uzyskaliśmy wiele wiadomości o ogólniejszych historycznych problemach monetarnych i fiskalnych, a także o kształtowaniu się ogólnych zasad, które w przekonaniu większości współczesnych specjalistów powinny zostać stosowane przy opracowywaniu polityki monetarnej/

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.