Redakcja

REDAKCJA – WYDAWCA
EDITOR AND PUBLISHER

Ryszard Bobrowski
e-mail: r.bobrowski@przegladse.pl