Mapa (klikalna)

Ryszard Jaxa-Małachowski

Ryszard Jaxa-Małachowski - inżynier lotniczy, były pracownik polskiego przemysłu lotniczego i wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Obecnie prowadzi własną firmę specjalizującą się w doradztwie w dziedzinie lotnictwa.

Na przykład lotnictwo

Trójkąt Weimarski oferuje możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie przemysłu lotniczego i obronnego. Aktualnie najpoważniejszym przedsięwzięciem z tej sfery jest oferta konsorcjum Euromissile na dostawy pocisków przeciwpancernych HOT?3 oraz systemu celowniczego Vivianne do uzbrojonego śmigłowca "Huzar". Kontrakt pozwoliłby Polsce na stanie się partnerem i poddostawcą dla Euromissile oraz na włączenie polskich zakładów przemysłowych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych w programy, które w przyszłości zaowocują nowoczesnymi produktami eksportowymi. Nawiązanie ścisłej współpracy wydawało się w pełni możliwe. Niestety, najprawdopodobniej francusko- -niemiecka spółka nie uzyska zamówienia.

Niemniej Francuzi i Niemcy nie zrażeni kłopotami postanowili samodzielnie zainwestować w możliwości polskiego "Sokoła". Do Świdnika mają zostać dostarczone zarówno HOT-y, jak i system celowniczy i zamontowane na jednym z helikopterów. Maszyna przejdzie próby poligonowe, a następnie będzie oferowana potencjalnym nabywcom. Pierwszym z nich może się stać Austria. Gdyby tak się stało, pole do dalszej współpracy znacznie się rozszerzy, choć nie w takim stopniu, w jakim mogłoby to nastąpić.

W dziedzinie uzbrojenia Euromissile może zaoferować również rakiety przeciwlotnicze dla opracowywanego właśnie systemu LOARA, pociski dalekiego zasięgu nowej generacji itd. To wszystko otwiera kolejne przestrzenie do współpracy pomiędzy trzema państwami.

Inna propozycja pojawiła się ze strony niemieckiej. DASA - Daimler Benz Aerospace - zaoferowało Wojskom Lotniczym możliwość modernizacji samolotów myśliwskich MiG?29. Projekt powstał w Niemczech, ale zastosowano w nim bardzo wiele wyposażenia pochodzenia francuskiego - przede wszystkim firmy Sextant Avionique - która jest już obecna w Polsce. Jeśli propozycja zostałaby przyjęta, polskie Migi zostaną zmodernizowane w Bydgoszczy przy udziale strony niemieckiej. Ponieważ samoloty tego typu pozostaną w pierwszej linii jeszcze przez prawie 20 lat, więc dalsza współpraca nad ich modernizacją i obsługą będzie mogła się dalej rozwijać.

Znacznie większe możliwości rysują się w przyszłości. Przemysły obu państw wchodzą w skład konsorcjum Airbus, który obecnie oferuje LOT-owi swoje najnowsze długodystansowe samoloty pasażerskie A340. Ich zakup automatycznie pociągnąłby przekazanie znacznego offsetu dla polskich przedsiębiorstw lotniczych. Zresztą państwom europejskim bardzo zależy na włączeniu Polski do swego konsolidowanego przemysłu. Polsce natomiast zapewni stabilną perspektywę rozwoju. Jego konsekwencją byłby najprawdopodobniej udział w projekcie superliniowca A3XX i coraz bardziej potrzebnego samolotu transportowego dla lotnictwa wojskowego znanego jako projekt FLA.

Jeszcze inną możliwością jest współpraca z firmą Eurocopter tworzoną przez Aerospatiale z Francji i DASA. Kraj nasz nigdy nie będzie produkował pełnej gamy potrzebnych nam śmigłowców. W związku z tym dwa najnowsze projekty: transportowy NH?90 oraz bojowy Tiger mogą być interesujące dla wojska polskiego i przynieść porządną współpracę przemysłową.

Co może zaoferować Polska. Wydaje się, że wiele. Po pierwsze rynek państwa 40-milionowego odgrywającego poważną rolę w regionie. Po drugie niższe koszty wytworzenia przy posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Oba wymienione fakty są dość ważkie, aby kraj nad Wisłą był atrakcyjnym partnerem. Dla nas będzie ważne włączenie się w międzynarodowy podział pracy na rynku lotniczym oraz pozyskanie dostępu do nowoczesnych technologii, które są nam bardzo potrzebne, aby przyśpieszyć własny rozwój.

Wydaje się więc, że wszystkie zainteresowane strony mogłyby czerpać korzyści z wzajemnej współpracy i że możliwości te zostaną wykorzystane.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page

INTERNET CONSULTANT