Mapa (klikalna)

Inwestycje francuskie w Polsce (stan na koniec czerwca 1997 roku)

 

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Zakumulowana wartość inwestycji zagranicznych poniesionych przez największych inwestorów zagranicznych, inwestujących przynajmniej 1 mln USD, w końcu czerwca 1997 roku wynosiła 13 959,3 mln USD. W końcu 1996 roku ich wartość wynosiła 12 027,7 mln USD.

Większość zainwestowanego w Polsce kapitału - aż 62,7% - ulokowane zostało w działalności produkcyjnej. W ramach działalności produkcyjnej inwestorzy zagraniczni najchętniej inwestowali w produkcję artykułów spożywczych, napojów i tytoniu (34% wszystkich inwestycji w działalności produkcyjnej) oraz w produkcję środków transportu (19%). Zainteresowaniem cieszył się również sektor finansowy, handel i naprawy, transport i łączność oraz budownictwo, które przyciągnęły odpowiednio 19,31%, 5,8%, 4,8% i 3,81% wszystkich inwestycji w Polsce. Nie doinwestowane jest natomiast rolnictwo, obsługa nieruchomości, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz górnictwo i kopalnictwo, do których trafiło zaledwie odpowiednio 0,6%, 0,3%, 0,1% i 0,04%.

Najwięcej w Polsce inwestują duże firmy z USA, z których pochodzi niemal co czwarty dolar zainwestowany w Polsce. Firmy te do końca czerwca 1997 roku zainwestowały 3229,6 mln USD (w końcu 1996 roku - 2965,6 mln USD). Na drugim miejscu znajdowały się firmy niemieckie, z zainwestowanym kapitałem w wysokości 1757,6 mln USD (w końcu 1996 roku - 1524,4 mln USD). Na trzecim miejscu plasują się koncerny międzynarodowe m.in. szwajcarsko-szwedzki ABB, brytyjsko-holenderski Unilever, niemiecko-belgijski CBR czy EBOR, których inwestycje szacowane są na 1571,0 mln USD (w 1996 roku - 1493,0 mln USD).

Wartość inwestycji francuskich w Polsce

W końcu czerwca 1997 roku wartość poniesionych inwestycji przez największych inwestorów francuskich, inwestujących powyżej 1 mln USD, wynosiła 1173,3 mln USD (w końcu 1995 roku - 574,0 mln USD, zaś w końcu 1996 roku - 899,9 mln USD). Jednocześnie wartość oficjalnie potwierdzonych zobowiązań inwestycyjnych wynosiła 1012,3 mln USD. Wielkość inwestycji już zrealizowanych dawała Francji piątą pozycję wśród państw inwestujących w Polsce.

Najwięksi inwestorzy francuscy w Polsce

Lista najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce, przygotowywana przez PAIZ, a obejmująca w końcu lipca 1996 roku 429 inwestorów (w 1995 roku 362 inwestorów) zawierała w tym czasie 46 (w końcu 1996 roku - 42, a w końcu 1995 - 29) firm francuskich, które zainwestowały w Polsce co najmniej 1 mln USD. Dla porównania najliczniejszą grupę inwestorów na liście stanowią inwestorzy niemieccy (124 firmy) oraz amerykańscy (85 firm).

W końcu czerwca 1997 roku największym inwestorem francuskim w Polsce był France Telecom z inwestycjami szacowanymi na 232 mln USD. W porównaniu z końcem 1996 roku zaangażowanie kapitałowe firmy w Polsce zwiększyło się o 170 mln USD. Tak duży wzrost inwestycji spowodowany był m.in. przejęciem kolejnych udziałów spółki PTK - Centertel SA. Drugą pozycję wśród największych inwestorów francuskich działających w Polsce zajmuje Thomson Consumer Electronic. Firma ta utworzyła w 1991 roku spółkę z zakładami Polkolor - Piaseczno. Francuzi posiadają większościowy pakiet akcji w spółce wynoszący 51%. Do tej pory zainwestowali oni w Piasecznie 185 mln USD. Fabryka, zatrudniająca około 4 tys. pracowników, produkuje kineskopy montowane w 95% w telewizorach innych firm niż Thomson.

Koncern Saint-Gobain zainwestował w Polsce do końca czerwca 1997 roku 175 mln USD. Daje mu to trzecie miejsce wśród największych inwestorów francuskich. Firma zajmuje się przede wszystkim produkcją materiałów budowlanych, termoizolacyjnych, rur, opakowań oraz produktów ceramicznych i ich pochodnych. 62% wpływów ze sprzedaży netto stanowi produkcja szkła - uznanego przez firmę za materiał przyszłości. W Polsce grupa obecna jest od 1991 roku, a pierwszych inwestycji dokonała w 1993 roku. Koncern reprezentowany jest w naszym kraju przez warszawskie przedstawicielstwo - Companie de Saint- -Gobain oraz spółki - Polfloat Saint-Gobain w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce (produkcja - szkło typu float), Glaspol w Żorach (szyby zespolone, szkło hartowane dla potrzeb budownictwa), Gullifiber Polska w Warszawie (materiały termoizolacyjne - wełna szklana i mineralna), Sekurit Saint-Gobain Polska w Żarach (hartowane szyby samochodowe), Ecophon w Warszawie (akustyczne sufity podwieszane i panele ścienne), Gramis w Łodzi (sprzedaż i wymiana przednich szyb samochodowych) i Terranova Industria Polska w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koncern Michelin w 1995 roku stał się większościowym udziałowcem Stomilu Olsztyn. Za akcje Francuzi zapłacili 112 mln USD. Michelin zobowiązał się zainwestować w zakład 150 mln USD w ciągu najbliższych 4 lat. Przez 2 lata utrzyma też obecny poziom zatrudnienia oraz unowocześni produkcję. Jest to pierwsza inwestycja Michelina w Europie Środkowo-Wschodniej. Lafarge, jeden z największych na świecie producentów cementu i betonu posiada 75% udziałów w Kombinacie Cementowo- -Wapienniczym Kujawy w Bielawach (woj. bydgoskie) i 23,14% udziałów w Cementowni Małogoszcz (woj. kieleckie). Za udziały w obu cementowniach Francuzi zapłacili 65,2 mln USD. Grupa Lafarge jest obecna w 41 krajach i zatrudnia 44,5 tys. osób. Koncern tytoniowy Seita stał się udziałowcem Zakładów Przemysłu Tytoniowego Radom SA. Za 33% akcji (z opcją na zakup kolejnych 32%) zapłacił 64 mln USD. Firma zobowiązała się zainwestować w zakład kolejne 40 mln USD.

Z nowych firm francuskich, notowanych po raz pierwszy na Liście PAIZ, wymienić należy: Accor Group - zainwestowała 23 mln USD w budowę kompleksu hotelowego w Łodzi (całkowity koszt inwestycji ma wynieść 350 mln USD); Air Liquide - zainwestowała 18 mln USD w budowę zakładu produkcji gazów technicznych na terenie Huty im. T. Sendzimira; International Ducatel Development kupił za 3,5 mln USD 51% udziałów łódzkiego Poltexu (planowane inwestycje to 150 mln USD); Valeo - inwestycja 2 mln USD w spółkę Valeo Systemy Termiczne w Krakowie.

Liczba spółek z udziałem kapitału francuskiego

Ze względu na brak aktualnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego trudno odpowiedzieć, ile było spółek z udziałem kapitału francuskiego w końcu czerwca 1997 roku (liczba inwestorów nie może być utożsamiana z liczbą spółek, gdyż jeden inwestor może prowadzić działalność w kilku, a nawet kilkunastu spółkach; uwaga ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestorów). Dane z końca 1995 roku pokazują, iż działało wtedy 591 spółek (w końcu 1994 - 449, a w końcu 1993 - 425) z udziałem kapitału francuskiego, zaś wartość kapitału wniesionego przez stronę francuską do tych spółek stanowiła 5,81% całości kapitału zagranicznego w tym czasie (w 1994 - 3,26%, a w 1993 - 5,2%).

Pod względem liczby zarejestrowanych spółek w 1995 roku, podobnie jak w 1994 i 1993 roku zdecydowanie przodowały Niemcy - odpowiednio 4956, 3609 spółek i 2823 spółki. Wartość wniesionego kapitału przez stronę niemiecką w 1995 roku stanowiła 19,46% całości kapitału wniesionego przez zagranicznych partnerów do spółek w Polsce. Drugą pozycję zajmują spółki z udziałem kapitału ze Stanów Zjednoczonych, których udział w kapitale zagranicznym wyniósł 19,11%. Trzecią pozycję zajmują spółki holenderskie (774 spółki, 12,44% całości kapitału zagranicznego).


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page

INTERNET CONSULTANT