Mapa (klikalna)

Zagrożenia niezrównoważonego wzrostu

Polska gospodarka osiągnęła imponujące wyniki gospodarcze. Jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe - podało w swoim raporcie omawianym przez "Rzeczpospolitą" 22.11. Międzynarodowe Biuro pracy (MBP) z Genewy. Zwraca ono jednak uwagę na silne dysproporcje regionalne w naszym kraju.

Raport podaje, że znaczna większość nowych miejsc pracy i możliwości zdobycia dochodów skoncentrowała się w dużych miastach, w szczególności w Warszawie. Według raportu w latach 1992-1997 zatrudnienie w Warszawie wzrosło 30%. W tym samym czasie w 15 z 49 starych województw odnotowano spadek zatrudnienia.

W rolnictwie - na co wskazuje raport - pracę ma ponad jedna czwarta ogółu zatrudnionych. Wytwarza ona jednak tylko 6% produktu krajowego brutto.

Analitycy MBP przestrzegają przed pozostawieniem bez kontroli niezrównoważonym geograficznie wzrostem gospodarczym. Może on mieć, ich zdaniem, negatywny wpływ na stabilność społeczną i perspektywy rozwoju gospodarczego. W MBP uważają, że w najbliższym czasie priorytetem rządu powinny być inwestycje w rozwój infrastruktury i oświaty. Wpłynie to jednak prawdopodobnie na wzrost wydatków rządowych. Sugerują oni nawet, że cel ten jest ważniejszy niż znaczne obniżenie stóp podatkowych. Ich obniżenie może bowiem ograniczyć zdolności rządu do finansowania inwestycji w infrastrukturę i oświatę.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT