Mapa (klikalna)

Stypendia Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego


STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ogłasza konkurs na

25 STYPENDIÓW

dla odbycia " Specjalistycznych Studiów Wschodnich UW",
2 - letnich studiów magisterskich a latach akad. 2001/2002/ i 2002/2003
przez kandydatów z krajów b. ZSRR i b. obozu komunistycznego w tym dla zwycięzców Konkursu, spełniających poniższe warunki:

5 STYPENIÓW SPECJALNYCH

* Stypendium Ministra Spraw Zagranicznych RP - w dziedzinie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych ( dla kandydatów z całego regionu)

* Stypendium Specjalne - w dziedzinie ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
( dla kandydatów z Litwy, Białorusi, Ukrainy)

* Stypendium Fundacji "Pomoc Polakom na wschodzie" i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ( dla kandydatów - Polaków ze Wschodu)

* Stypendium im. Aleksandra Gieysztora, profesora UW, prezesa Polskiej Akademii Nauk - w dziedzinie historii Polski i Europy Wschodniej ( dla kandydatów z Litwy i Białorusi)

* Stypendium im. Jerzego Giedroycia, twórcy i redaktora "Kultury" (dla kandydatów z Ukrainy, Litwy, Białorusi)


STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW jest instytucja powstałą po 1989 r.; zostało utworzone w Uniwersytecie przez dawne zespoły podziemnego czasopisma "Obóz" i podziemnego Instytutu Europy Wschodniej. Od 1992 r. Studium prowadzi międzynarodową WSCHODNIĄ SZKOŁĘ LETNIĄ przeznaczona dla cudzoziemców - młodych badaczy naukowych z krajów b. ZSRR i b. obozu komunistycznego. Szkoła ma 224 absolwentów w 15 krajach regionu, którzy zajmują już znaczące funkcje w nauce, służbie archiwalnej i muzealnej, a także w organizacjach pozarządowych, mediach, służbie publicznej, polityce i dyplomacji. W październiku 1998 r. Premier Polski dokonał uroczystej inauguracji "Specjalistycznych STUDIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu Warszawskiego". Celem Studiów jest kształcenie nowych, młodych, dobrze przygotowanych kadr specjalistów "od spraw wschodnich" - dla potrzeb nauki, życia publicznego i państwa. Niniejsze, państwowe stypendia maja na celu, aby STUDIA WSCHODNIE służyły, w miarę możliwości, nie tylko Polakom, ale i kandydatom z innych krajów, by wspólnie studiowali zagadnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości regionu.

Więcej informacji:

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Instytut Orientalistyczny, ul. Browarna 8/10, pok.22, PL 00-311 warszawa
Tel.(+48 22) 828 80 75, 55 20 916, fax: 828 53 69, e-mail:studium_e_w@orient.uw.edu.pl;
www.uw.edu.pl


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT