Mapa (klikalna)

Z bankiem do Unii

Rozmowa ze Sławomirem Wielgołaskim, dyrektorem Departamentu Małych Przedsiębiorstw w Fortis Banku Polska SA

- W jaki sposób - Pana zdaniem - polskie banki mogą pomóc przedsiębiorstwom wejść na rynki Unii Europejskiej?

- Pomijając tak oczywistą sprawę jak profesjonalna obsługa finansowa, przez którą rozumiem odpowiednie wsparcie w postaci linii kredytowych, efektywne zarządzanie ewentualnymi nadwyżkami, zabezpieczanie transakcji eksportowo-importowych, etc. uważam, że wiele jest do zrobienia w zakresie informacji i edukacji. Innymi słowy banki powinny wziąć na siebie obowiązek dostarczania swoim klientom wiedzy przynajmniej o "finansowym" aspekcie jednoczącej się Europy. Myślę tu o dostępnych dla polskich przedsiębiorstw środków pomocowych Unii Europejskiej, które w istotny sposób mogą im pomóc przygotować się na konkurencję z Zachodu. Przypomnę, że od 1990 r., czyli momentu uruchomienia programu PHARE, największego programu pomocy bezzwrotnej dla krajów Europy Środkowej, Polska otrzymała ponad 2 mld euro. To oczywiście sporo, ale mogłoby być jeszcze więcej, gdyby zainteresowani mieli wiedzę, jak starać się o te środki.

- Ale są przecież w naszym kraju instytucje, które statutowo mają zajmować się przekazywaniem przedsiębiorstwom tego typu wiedzy: chociażby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Nie twierdzę, że ich nie ma i że tego nie robią. Ale musi się Pan ze mną zgodzić, że gdyby włączyły się do tego w szerszym zakresie również banki, z definicji zajmujące się obsługą finansową przedsiębiorstw, w tej materii moglibyśmy odnotować wyraźny postęp. Tym bardziej że pomoc, jakiej udziela nam Unia Europejska wymaga często udziału środków własnych w inwestycji, dla której poszukujemy finansowania. Wspólnymi siłami z pewnością łatwiej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- Skoro tak, to czy Fortis Bank Polska pomaga w tym zakresie właścicielom przedsiębiorstw?

- Przygotowaliśmy projekt o nazwie "Do Unii Europejskiej z Fortis Bankiem", w którego ramach od maja zaoferujemy usługi doradcze i informacyjne na temat środków pomocowych UE, możliwości ich pozyskiwania oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym europejskim rynku. We wszystkich oddziałach naszego banku wybrani pracownicy służyć będą zainteresowanym przedsiębiorcom radą i wiedzą na temat dostępnych środków unijnych oraz sposobów ich pozyskiwania. Realizując to zadanie, będziemy współpracować z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi, które odpowiedzialne są za dystrybucję unijnych dotacji. Dodatkowo w maju i czerwcu zaprosimy przedsiębiorców na "Spotkania europejskie" w wybranych miastach Polski. W trakcie tych spotkań właściciele małych i średnich firm otrzymają rodzaj przewodnika po UE, kompendium wiedzy na temat dostępnych środków pomocowych oraz praktycznych zagadnień biznesowych, istotnych w kontekście integracji europejskiej. Projekt ten realizujemy wspólnie z Komisją Europejską i EBOiR.

- Skąd przekonanie, że tak pomyślane przedsięwzięcie spotka się z zainteresowaniem?

- Mamy już doświadczenie zdobyte w trakcie projektu "Możesz liczyć na swój bank", który w minionych dwóch latach prowadziliśmy wspólnie z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Spotkaliśmy się wówczas z blisko 1000 przedsiębiorców na terenie całego kraju, prezentując im zagadnienia związane z płynnością finansową. Otrzymaliśmy od uczestników naszych spotkań wysokie oceny, byli zadowoleni z takiej formy kontaktu z bankiem, zachęcali nas do kontynuowania tych paru wykładów o finansach i bankowości. Jestem przekonany, że to, co przygotowaliśmy dla nich w tym roku, jest nie mniej interesujące.

Rozmawiał Piotr Lewski


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT