Mapa (klikalna)

Polska koncepcja polityki wschodniej rozszerzonej Unii Europejskiej

Projekt polskiego MSZ trafił - jak podała "Gazeta Wyborcza" 31 I br. - do rządów Piętnastki i zainteresowanych państw. Dotyczy czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Autorzy zaznaczają jednak, że mógłby on zostać rozciągnięty na kraje Kaukazu i Azji Środkowej.
Zdaniem MSZ Unia powinna zawrzeć umowę stowarzyszeniową (taką, jaką ma obecnie np. Polska) z Ukrainą i Mołdawią. Ukraina ma kluczowe znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa wschodniej części naszego kontynentu. Dlatego "powinna mieć szansę na równie intensywne stosunki z UE jak Rosja" - napisano. Opcja stowarzyszeniowa powinna też być otwarta dla Białorusi, jeśli zmieni się jej wewnętrzna sytuacja polityczna. Tymczasem zachodni sąsiedzi powinni bardziej wspierać siły demokratyczne, lokalne władze, media, małe i średnie przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe w tym kraju. W długiej perspektywie wszystkie trzy kraje powinny mieć możliwość wejścia do UE, "choć proces ich integracji z pewnością będzie trudniejszy i bardziej długotrwały niż w przypadku obecnych państw kandydujących".
Zdaniem MSZ stosunki z Rosją rozwijają się we właściwym kierunku, a szczególnego zaangażowania wymaga wspieranie Kaliningradu. W przyszłości Polska zainteresowana jest rozwijaniem współpracy z Rosją w kwestiach politycznych, energetyce, wymiarze sprawiedliwości i sprawach wewnętrznych, a także tworzeniu europejskiej przestrzeni gospodarczej. "Stosunki UE z jej przyszłymi wschodnimi sąsiadami powinny być zróżnicowane, w zależności od zaawansowania reform w danym kraju, tego, jak bardzo wyznawane przez nie wartości i prowadzona polityka zagraniczna są zgodne z wartościami i polityką Unii, a także zależnie od ich aspiracji związanych z UE" - dochodzi do wniosku MSZ. Pomoc miałaby być uzależniona od tego, jak dany kraj przestrzega praw człowieka i mniejszości, reformuje gospodarkę, walczy z korupcją.
Polityka wschodnia Unii ma się opierać na trzech filarach: wspólnotowym (w ramach polityki zagranicznej i obronnej UE); rządowym (państwa powinny podejmować działania pojedynczo i w grupach); pozarządowym. Zdaniem MSZ polskie organizacje pozarządowe, które już uczestniczą w projektach w Europie Wschodniej, mają doświadczenie, którego może brakować Unii.
Stosunki z państwami Europy Wschodniej powinny się też opierać na kontaktach międzyludzkich - między szkołami, uniwersytetami, organizacjami kulturalnymi. W dokumencie znalazło się kilka konkretnych propozycji, m.in. stworzenia Europejskiego Forum Demokracji, które działałoby za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub Europejskiego Korpusu Pokoju (na wzór amerykańskiego), który wysyłałby np. nauczycieli do szkół. Unia powinna też wspierać powstawanie wydziałów europejskich na ukraińskich, białoruskich, mołdawskich i rosyjskich uniwersytetach, dawać stypendia i umożliwiać staże w UE, organizować szkolenia dla administracji czy straży granicznej i wspierać przedsiębiorczość.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT