Mapa (klikalna)

"Szersza Europa" - niejasna perspektywa polityki UE wobec Europy Wschodniej

14 IV ministrowie spraw zagranicznych UE próbowali ustalić - jak podała 15 IV "Rzeczpospolita" - co będzie można zaoferować przyszłym sąsiadom. Jednak do wspólnego stanowiska nie doszło. Za sporem kryje się odmienna wizja integracji. Dla Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich zjednoczona Europa powinna być przede wszystkim strefą współpracy gospodarczej, w której państwa zachowują pełną suwerenność. Niemcy, a także kraje Beneluksu, popierają ściślejszą integrację prowadzącą być może nawet do budowy europejskiego superpaństwa.
Komisja Europejska proponuje w ramach programu "szersza Europa" dopuścić kraje wschodniej Europy i północnej Afryki do niektórych korzyści Jednolitego Rynku, w tym większej swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług. Komisja nie podała jednak żadnego kalendarza. Jej zdaniem zależy on od "postępu" każdego z krajów w reformowaniu gospodarki i utrwalaniu demokracji.
Anna Lindh, minister spraw zagranicznych Szwecji, wystąpiła jednak o bardziej precyzyjne określenie, kiedy Unia mogłaby utworzyć z sąsiednimi krajami strefę wolnego handlu. Szwedom zależy na zacieśnieniu współpracy z Rosją i Ukrainą. Denis Macshane, sekretarz stanu ds. europejskich Wielkiej Brytanii, poszedł dalej. Jego zdaniem, państwom Europy Wschodniej należy dać obietnicę członkostwa w UE, bo tylko to skłoni je do zasadniczych reform. Jednak szefowie dyplomacji Niemiec i Luksemburga wystąpili o "czas refleksji" między obecnym poszerzeniem Unii a zaproszeniem do wspólnoty kolejnych państw.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT