Mapa (klikalna)

Podpisanie Traktatu o poszerzeniu Unii Europejskiej

16 IV w Atenach, u stóp Akroplu przywódcy 25 państw podpisali traktat o poszerzeniu Wspólnoty. Podczas dwugodzinnej uroczystości traktat podpisali przedstawiciele 25 państw - 15 członków i 10 kandydujących: Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Malty i Cypru. W imieniu Polski podpis pod liczącym 5 tysięcy stron dokumentem złożyli: premier Leszek Miller, szef dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz i minister ds. europejskich Danuta Hübner. To oni biorą odpowiedzialność za zawarte w porozumieniu warunki akcesji.
Wraz z podpisaniem traktatu Polska - napisała "Rzeczpospolita" 17 IV - przestaje być "krajem kandydackim", a staje się "krajem przystępującym" do Unii. Odtąd, aż do czasu uzyskania członkostwa, polscy przedstawiciele, choć bez prawa głosu, mogą uczestniczyć w pracach wszystkich instytucji wspólnotowych. W ciągu roku traktat powinien zostać ratyfikowany przez parlamenty krajów "15". Społeczeństwa "10" mają go zatwierdzić w referendach. Wyjątkiem jest Cypr, gdzie decyzję podejmie parlament. Na Węgrzech, Malcie i w Słowenii referenda zostały już przeprowadzone i zakończyły się sukcesem.

***

Doświadczeni historią - powiedział m.in. podczas uroczystości podpisania prezydent RP Aleksander Kwaśniewski - dobrze wiemy, co znaczy wolność, co znaczy mieć przyjaciół i partnerów. Ten dzień przyniesie Polsce rozwój, pomyślność i bezpieczeństwo. Europa przeżywa dzisiaj święto jedności.
Polska jest gotowa wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za losy kontynentu. Wchodząc do Unii, czujemy się partnerem. Wnosimy potencjał młodego, dynamicznego, wykształconego społeczeństwa. Sięgając po szansę dla siebie, dajemy też szansę Europie i wierzymy, że przynosimy jej nowe możliwości.
Dziękujemy krajom Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, wszystkim osobistościom i ludziom, którzy wspierali nasze dążenia. Dziękuję moim wytrwałym rodakom, cierpliwym, przywiązanym do tradycji polskiej, walczącym o polską suwerenność i niepodległość, ale jakże otwartym dla idei zjednoczenia. Dziękuję działaczom opozycji demokratycznej, ludziom kultury, nauki, ludziom polskiego Kościoła, wszystkim, którzy mają prawo do poczucia wielkiej satysfakcji właśnie dzisiaj. Pragniemy budować wspólnotę solidarną, dostatnią i bezpieczną. Europę opartą na silnych więziach transatlantyckich. Europę dążącą do umocnienia organizacji międzynarodowych, zwłaszcza ONZ. Jesteśmy przekonani, że stać nas na to, by zbudować Europę, która będzie umiała odpowiedzieć na dotkliwe problemy XXI w., na biedę, niesprawiedliwość, terroryzm, zagrożenia ekologiczne.
Jestem przekonany, że powiedzenie "tak" dla Unii Europejskiej oznacza bezpieczeństwo dla Polski, każdego polskiego miasta i wsi, każdej rodziny. Możemy od dzisiaj wierzyć, że nasze marzenia będą spełnione, że zbudujemy przyszłość godną naszych dzieci i wnuków.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT