Mapa (klikalna)

Kolory Amerykańskiego Zachodu. Fotografia Tadeusza Nałęcza-Mrozowskiego

Stany Zjednoczone Ameryki są doskonale znane z niezwykle dynamicznie rozwijającej się nauki, techniki i wiodącej gospodarki, ale jest jeszcze inne oblicze tego kraju - wspaniała przyroda. Ameryka Północna jest kontynentem położonym pomiędzy dwoma największymi oceanami, ściskanym przez potężne ruchy skorupy ziemskiej. Góry Skaliste ciągle rosną, tworzą się ogromne zapadliska i pęknięcia powierzchni ziemi odsłaniające niczym przekrojony tort jej wnętrze. Występują tu niezwykłe różnice klimatyczne mające ogromny wpływ na całe otoczenie. Powstają niezwykłe formacje skalne, kaniony i pustynie. Jest to kraj pełen niezwykłych zjawisk przyrodniczych, wielkich kontrastów, wspaniałych kolorów oraz bogatej fauny i flory. W stanie Utah można w ciągu pół godziny przemieścić się z krajobrazu i klimatu tundry, pełnego krystalicznych zimnych jezior, do rozpalonej słońcem pustyni, pełnej czerwonego piasku, na którym kwitną kaktusy. Stan Utah ma powierzchnię równą 70% terytorium Polski, zamieszkany jest przez 2,2 miliona ludzi, z czego większość mieszka w pobliżu Salt Lake City, stolicy stanu.

Ogromny obszar to tereny bezludne, pozbawione wody, to drugi najbardziej suchy stan po Newadzie. Południowa część stanu to terytorium, które przez lata było nie do przebycia. Poryte głębokimi kanionami. Często na monolitycznych czerwonych ścianach można odnaleźć rysunki Indian sprzed tysięcy lat, a nawet resztki ich dobytku zawieszone na środku urwiska. Tu w Utah na Wielkiej Słonej Pustyni można zobaczyć naturalne skrzywienie powierzchni naszej planety Ziemi. Ameryka to kraj pełen tajemnic przyrody, tu rosną najstarsze drzewa na świecie, tu rosną też najwyższe i największe. Niezwykłe jest spacerowanie po lesie, w którym drzewa pamiętają czasy, gdy w Egipcie budowano piramidy. W Dolinie Śmierci temperatury osiągają przy powierzchni ziemi 93°C, nieliczne rośliny potrafią wytworzyć mechanizm przetrwania, przesuwają się tajemniczo kamienie, których ruchu nikt nie widział. Woda, wiatr i słońce potrafią przeobrazić krajobraz pustyni w Nowym Meksyku w galerię rzeźb skalnych przypominających scenerię do filmów z innych planet.

Większość miejsc pokazanych na zdjęciach jest dostępnych po przejściu wielu kilometrów pieszo lub wymaga użycia samochodu terenowego.

Kolory, które mogą Państwo podziwiać na zdjęciach, to w dużej mierze wspaniała praca specjalistów firmy ProfiLab.

Galeria ProfiLab, Warszawa, czerwiec 2003Colorful American West

Photography of Tadeusz Nałęcz-Mrozowski

The United States is famous for its dynamically growing sciences, leading industry and technology. However, there is another side to this country-amazing nature. North America is a continent situated between two of the largest oceans, squeezed between the Earth's shifting plates. The Rocky Mountains are continuously evolving, creating enormous rifts and cracks within the solid surface of the earth, exposing it's many layers. The American West hosts a vast range of climate zones which effects the region's environment. As a result, amazing canyons, deserts and rock formations have been, and continue to be, created. This is a country abundant in astounding scientific phenomenons, grand contrasts, wonderful colors and rich flora and fauna.

In the state of Utah, within 30 minutes, one can travel from a landscape and climate of the tundra, with cold, crystal lakes to the sun drenched desert, full of red sand and blooming cacti. Utah is about 70% of Poland's size, with approximately 2.2 million inhabitants, most living within the state's capital, Salt Lake City. The vast majority of the state is unpopulated and arid. Utah is America's second driest state next to Nevada. The southern part of Utah has been unexplored for many years. Utah has deep canyons, colors and shapes that would make any traveler stare in awe, as if he were looking at a landscape from a different planet. Often the crimson monolithic rocks are covered with Indian petroglyphs dating thousands of years, along with scattered ancient cliff dwellings. Here in Utah's Great Salt Lake Desert one can see the natural curvature of the Earth's surface. America is a country rich in the mysteries of nature where one can find the oldest, tallest and largest trees. It is truly astonishing to wander through a forest whose trees have stood since the times of the erection of the pyramids in ancient Egypt. In Death Valley where the surface temperatures can reach 93°C, very few plants can develop a survival mechanism. Here, pebbles shift mysteriously-a movement no one has witnessed. Water, wind and sun can transform a New Mexican Desert into a gallery of statues reminiscent of a movie setting for another planet.

Most of the places shown in the pictures are accessible only by a 4-wheel drive vehicle or by walking many miles.

The colors seen in these pictures are work of the skilled specialists at ProfiLab.

ProfiLab Gallery, Warsaw, June 2003


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT