Mapa (klikalna)

List otwarty do rządów krajów Unii Europejskiej
W ciągu ostatnich kilku lat miała miejsce ożywiona debata na temat procedury głosowania w Radzie Ministrów Unii Europejskiej. Obecnie, gdy Unia liczy sobie dwadzieścia pięć krajów, a dwa dalsze dołączą do niej w nieodległej przyszłości, wiarygodna ocena konsekwencji wprowadzenia rozmaitych proponowanych systemów głosowania nie stanowi łatwego zadania.
My, niżej podpisani, pragniemy zwrócić uwagę rządów krajów Unii Europejskiej na fakt, że metody naukowe mogą i powinny zostać użyte do badania i konstruowania złożonych systemów głosowania. W szczególności:
1.
Z naukowego punktu widzenia wszystkie dotychczas rozważane systemy głosowania w Radzie Europejskiej posiadają oczywiste wady. Eksperci w dziedzinie teorii głosowania są zgodni, że system uchwalony w Traktacie Nicejskim przypisuje zbyt dużą siłę głosu niektórym państwom, podczas gdy innym mniejszą niż powinny otrzymać. Ponadto system ten mógłby okazać się skrajnie nieefektywny z uwagi na występujące w nim wysokie progi procentowe. Z drugiej strony, projekt Konstytucji Europejskiej faworyzuje kraje o największej i najmniejszej liczbie ludności, podczas gdy wpływy krajów o średniej liczbie ludności nie są w nim należycie uwzględnione (zob. załączone tabele - s. 42, 43).
2.
Ostatnio proponowane rozwiązania "kompromisowe" zmieniające progi w projekcie Konstytucji do 65% liczby ludności oraz 55% liczby krajów lub też do 55% ludności oraz 55% krajów pogarszają wręcz sytuację niektórych państw w stosunku do wyjściowej propozycji Konwentu. Ścisła analiza problemu wykazuje, że o wadach tego systemu stanowi nie wysokość przyjętych progów, lecz raczej sposób ustalania wag.
3.
Podstawowa zasada demokracji mówiąca, że głos każdego obywatela każdego kraju członkowskiego Unii powinien ważyć tyle samo ile głos obywatela każdego innego kraju członkowskiego, jest istotnie naruszona zarówno w postanowieniach Traktatu z Nicei jak i też w projekcie Konstytucji. Można ściśle udowodnić, że zasada ta będzie spełniona, jeżeli wpływ każdego kraju na decyzje Rady będzie proporcjonalny do pierwiastka z liczby jego ludności. Reguła ta nosi nazwę "prawa pierwiastkowego Penrose'a". Może być ona uzupełniona przez kryterium zwykłej większości państw.
4.
Nietrudno jest wprowadzić w życie system zgodny z regułą pierwiastka kwadratowego, który da każdemu obywatelowi Unii taką samą siłę głosu. Taki reprezentatywny, obiektywny, przejrzysty oraz efektywny system został zaproponowany przez dyplomację szwedzką już w roku 2000, a ostatnio był analizowany w licznych pracach naukowych.
Pragniemy zachęcić naszych polityków do wzięcia pod uwagę osiągnięć społeczności naukowej w tej dziedzinie. Jesteśmy głęboko przekonani, że przyjęcie jakiegokolwiek systemu głosowania bez uprzedniej wnikliwej analizy teoretycznej stanowiłoby zasadniczą przeszkodę w demokratycznym rozwoju Unii Europejskiej.
Naukowcy na rzecz demokratycznej Europy

Inicjatorzy Listu

Prof. Dr Jesús Mario Bilbao, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania
Dr Frédéric Bobay, ekonomista i pracownik administracji publicznej, Paryż, Francja
Prof. Dr Werner Kirsch, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy
Prof. Dr Moshé Machover, London School of Economics, Wielka Brytania
Prof. Ian McLean, Uniwersytet w Oxfordzie, Wielka Brytania
Dr Bela Plechanovová, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
Prof. Dr Friedrich Pukelsheim, Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy
Dr Wojciech Słomczyński, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. dr hab. Karol Życzkowski Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Nauk, Polska

Pozostali sygnatariusze

Dr Stefan Böcker, WestLB AG, Düsseldorf, Niemcy
Prof. Dr Anne Boutet de Monvel, Uniwersytet Paryż 7, Francja
Prof. Dr David A. Brannan, Uniwersytet Otwarty, Wielka Brytania
Dr Francjasc Carreras, Politechniczny Uniwersytet Katalonii, Barcelona, Hiszpania
Prof. Dr Jean Michel Combes, Uniwersytet Sud Toulon-Var, Francja
Prof. Dr Harrie C. M. de Swart, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia
Prof. Dr Peter Eichelsbacher, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy
Dr rer. nat. Martin Fehndrich, Wahlrecht.de, Duisburg, Niemcy
Dr Josep Freixas, Politechniczny Uniwersytet Katalonii, Barcelona, Hiszpania
Dr Uwe Grimm, Uniwersytet Otwarty, Wielka Brytania,
Prof. Dr Fritz Haake, Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy
Prof. Dr Madeleine O. Hosli, Uniwersytet w Leiden, Holandia
Prof. Dr Alan Huckleberry, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy
Prof. Dr Thomas Jahnke, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy
Prof. Dr Ladislav Kabat, Uniwersytet Comeniusa, Bratysława, Słowacja
Prof. Frédéric Klopp, Uniwersytet Paris-Nord, Francja
Priv.-Doz. Dr Vadim Kostrykin, Instytut Fraunhofera Technologii Laserowej, Aachen, Niemcy
Prof. Dr Dominique Lepelley, Uniwersytet Caen Basse-Normandie, Francja
Dr Antoni Magańa, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania
Dipl.-Math. Stefan Maus, Uniwersytet w Maastricht, Holandia
Dipl.-Wi.-Ing. Oliver Mayer, Uniwersytet w Karlsruhe, Niemcy
Priv.-Doz. Dr Peter Müller, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy
Dr Stefan Napel, Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy
Priv.-Doz. Dr Norbert Peyerimhoff, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy
Prof. Victoriano Ramírez Gonzáles, Uniwersytet Granady, Hiszpania
Prof. Dr Rudolf A. Roemer, Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania
Dr Agnieszka Rusinowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Prof. Dr Pieter H.M. Ruys, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia
Prof. Maurice Salles, Uniwersytet Caen Basse-Normandie, Francja
Prof. M. Remzi Sanver, Uniwersytet Bilgi, Istambuł, Turcja
Dr Bernd Sing, Uniwersytet w Bielefeld, Niemcy
Dr Wojciech Słomczyński, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Dr Tadeusz Sozański, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Dr Bernard Steunenberg, Uniwersytet w Leiden, Holandia
Prof. Dr Peter Stollmann, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Niemcy
Prof. Dr José Ignacio Torreblanca, Narodowy Uniwersytet Edukacji Niestacjonarnej, Hiszpania
Dr Ivan Veselic, California Institute of Technology, USA
Dr Simone Warzel, Uniwersytet Princeton, USA
Prof. Tomasz Zastawniak, Uniwersytet w Hull, Wielka Brytania


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT