Mapa (klikalna)

Po dotację z Fortis Bankiem


W Unii Europejskiej z Fortis Bankiem

Najprawdopodobniej w pierwszej połowie lipca polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotacje z funduszy strukturalnych oraz funduszy PHARE 2002. Do rozdzielenia jest kilkaset milionów euro. Zainteresowanym przejść przez unijną procedurę pomogą pracownicy Fortis Banku.
W funduszach PHARE 2002 dla małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano 58 mln euro, natomiast w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wspieranie Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (SPO WKP) na dofinansowanie inwestycji przeznaczone jest prawie 360 mln euro.
Oczywiście nie wszyscy i nie na wszystko dostaną pieniądze. Ale w oddziałach Fortis Banku można sprawdzić, co może być objęte dotacją. A trzeba podkreślić, że pieniędzmi pochodzącymi z funduszy można finansować od 30 do 50 proc. kosztów inwestycji lub usług doradczych! Pracownicy Fortis Banku doradzają, z jakiego programu pomocowego skorzystać, kiedy i gdzie złożyć wniosek o unijną pomoc oraz - jeśli jest taka potrzeba - w jaki sposób kredytem sfinansować pozostałą część inwestycji. W ub. roku Fortis Bank udzielił kredytów pod dotację na sumę kilkudziesięciu milionów złotych.
Silną stroną usługi Fortis Banku w zakresie obsługi unijnych funduszy pomocowych jest możliwość zlecenia przygotowania wniosku o dotację rekomendowanej przez bank wyspecjalizowanej firmie doradczej. Jest to tym bardziej ważne, że procedura przyznawania dotacji jest wieloetapowa i wymaga znajomości szeregu przepisów.
Dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw Fortis Bank organizuje specyficzne szkolenia, pod nazwą Spotkania Europejskie. Odbywają się one na terenie całego kraju, w miastach, gdzie bank ma swoje oddziały. W trakcie spotkań przedsiębiorcy uczestniczą w prezentacji unijnych programów pomocowych, poznają warunki i procedury ubiegania się o refundację kosztów inwestycji. Na spotkaniach wyjaśnia się również rolę banku w procesie pozyskiwania środków pomocowych. Uczestnicy otrzymują na zakończenie wydane przez Fortis Bank materiały informacyjne: Przewodnik po programach pomocowych dla MŚP oraz Przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. W ub. roku w Spotkaniach Europejskich wzięło udział ok. 1000 przedsiębiorców.
Dla starających się o unijną dotację Fortis Bank przygotował również specjalną stronę internetową www.dotacje.fortisbank. com.pl.
PHARE 2002
Aktualnie mali i średni przedsiębiorcy mogą przygotowywać się do aplikowania o dotacje z programu PHARE 2002. Termin składania wniosków w zależności od programu: od 12 lipca do 2 grudnia br.
PHARE 2002 funkcjonuje poprzez trzy komponenty: Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji, Regionalny Program Wsparcia MŚP - Przedsiębiorczość w Polsce (z tego programu wyłączone są woj. mazowieckie, wielkopolskie i śląskie) oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MŚP. W ramach tych programów można otrzymać dofinansowanie zarówno na inwestycje, jak i specjalistyczne doradztwo. Przez to ostatnie rozumie się np. analizę rynkową, opracowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, certyfikację czy też działania mające na celu wprowadzenie do obrotu publicznego akcji lub obligacji.
Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (SPO WKP Poddziałanie 2.2.1)
Ministerstwo Gospodarki ogłosiło termin składania wniosków na okres 1 czerwca - 30 czerwca br. - wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (tzw. działanie 2.2.1). Program ten jest szczególnie interesujący dla podmiotów realizujących duże inwestycje.
W ramach działania można uzyskać dofinansowanie na inwestycje, czyli np. zakup gruntu, maszyn, budowę lub modernizację budynków oraz na utworzenie nowych miejsc pracy - do wysokości równowartości 4000 euro na jedno utworzone miejsce pracy.

Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy Fortis Bank Polska SA
tel. 022 566 90 41
fax 022 566 90 10
e-mail: waldemar.leszczynski@fortisbank.com.pl
informacje również na stronie: www.dotacje.fortisbank.com.pl


Fortis Bank Polska SA jest bankiem specjalizującym się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz zamożnych klientów indywidualnych. Może poszczycić się tytułem "Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców" przyznawanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Akcje banku od listopada 1994 r. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 34 placówki usytuowane w największych miastach Polski, zatrudnia ponad 900 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji.
Fortis Bank jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 23,2 miliardy EUR i zatrudnienie sięgające 54 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych w krajach Beneluksu. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. W USA prowadzi sponsorowany program ADR (amerykańskich świadectw depozytowych).HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT