Mapa (klikalna)

O naprawie III RzeczypospolitejRok 2004 przejdzie do historii Polski jako rok afer, których bohaterami byli ludzie z najwyższych kręgów władzy, polityki, biznesu i mediów. Według zgodnej opinii publicznej to, co zdumione społeczeństwo poznało, głównie za sprawą mediów, to tylko wierzchołek góry lodowej, góry kryjącej się pod najczęściej nielegalnymi interesami ludzi sprawujących w III Rzeczypospolitej realną władzę. Eskalacja tych afer będąca bez wątpienia wynikiem wewnętrznych walk i porachunków w "grupie trzymającej władzę" ujawniła z całą ostrością kryzys państwa, kryzys jego konstytucyjnych organów i struktur. Stąd powoływanie kolejnych sejmowych komisji śledczych, stąd wezwania do rozwiązania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów, stąd też postulaty zmiany ordynacji wyborczej z proporcjonalnej na większościową, by wymienić tylko kilka przykładów. Kryzys państwa, któremu nie zaradziła ani zmiana kierownictwa parlamentu, ani wymiana rządu, by ograniczyć się tylko do tych przykładów, stał się tak oczywisty i na tyle zagrażający dalszemu rozwojowi III Rzeczypospolitej, że zaczęto o nim mówić otwarcie nie tylko, co naturalne, wśród opozycji, ale i w kręgach decydentów. Tym samym kryzys państwa przestał być tematem tabu, a stał się tematem debat. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty debaty zorganizowanej wiosną 2004 r. przez redakcję "Przeglądu Środkowoeuropejskiego" oraz sprawozdania z dwóch dyskusji, jakie miały miejsce w Fundacji Batorego jesienią tegoż roku - redakcja.
HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT