Mapa (klikalna)

Technologie jutra w biznesie

Bogusław Kułakowski - Prezes Zarządu PTC "Era"

Tekst wykładu wygłoszonego na konferencji "Technologie jutra w biznesie" zorganizowanej w Warszawie przez "Puls Biznesu" we wrześniu 2004 r.

Telefon komórkowy służy dziś przede wszystkim do rozmów telefonicznych, do komunikowania się za pomocą SMS-ów oraz do dostępu do Internetu, wymiany e-maili i wymiany danych. Bardzo ważna, z punktu widzenia operatora, jest wiedza o tym, o czym klienci myślą w momencie zakupu telefonu. Jak pokazują badania marketingowe, najczęściej zastanawiają się nad tym, czy ekran telefonu jest wystarczająco duży i czy ma wygodną klawiaturę do pisania SMS-ów. Zastanawiają się także nad marką i estetyką aparatu. Dlatego też producenci telefonów zatrudniają modnych designerów, chcąc jak najpełniej zaspokoić oczekiwania swoich klientów.

Możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy potrzeb, wokół których klienci koncentrują swoje oczekiwania. Są to połączenia głosowe i bezprzewodowa transmisja danych. Wprowadzanie nowych technologii transmisyjnych pozwala dziś na podniesienie jakości połączeń głosowych, a także ich wzbogacenie o dodatkowe funkcje. Mówimy np. - Słuchaj, jestem nad morzem, zobacz jak tu jest pięknie - klik! - i przesyłamy jednocześnie fotografię miejsca, w którym się znajdujemy. Współczesny telefon komórkowy służy nie tylko do prowadzenia rozmów, ale również do przesyłania bogatych multimedialnych treści. Pojawia się jednak pytanie o to, w jaki sposób zachęcić klientów do korzystania z tych nowych bogatych możliwości? Wiedza o tym nie jest bowiem jeszcze dostatecznie rozpowszechniona i nie ma także jednego, uniwersalnego telefonu, który zaspokoiłby potrzeby wszystkich użytkowników.

Istnieją telefony, które służą głównie do prowadzenia rozmów, ale również takie, które dedykowane są do przesyłania SMS-ów. Większość telefonów wyposażona jest także w aparat fotograficzny, a nawet możliwość nagrywania sekwencji filmowych. Normą stała się również funkcja bezprzewodowego dostępu do Internetu. Wykorzystanie tych wszystkich nowych możliwości wymaga jednak zwiększenia prędkości bezprzewodowej transmisji danych, a zatem implementacji nowych technologii transmisyjnych, takich jak GPRS, EDGE, UMTS, WiFi czy WiMAX. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowej transmisji danych na obszarze całego terytorium naszego kraju jest strategicznym celem operatorów telefonii komórkowej i fundamentem opartej na wiedzy gospodarki i informacyjnego społeczeństwa.

Słabe rozpowszechnienie w naszym kraju Internetu - podstawowego medium służącego do wymiany informacji - wynika nie z braku komputerów, ale przede wszystkim ze słabości stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Sytuację w telefonii stacjonarnej możemy porównać do sytuacji krajowej infrastruktury drogowej. Mamy dziś piękne samochody (podobnie jak wydajne komputery), ale nie mamy, niestety, odpowiednich dróg, pozwalających na bezpieczne korzystanie z naszych pojazdów.

Rozwiązanie problemu powszechnego dostępu do Internetu oferuje telefonia komórkowa, która jest w stanie zapewnić praktycznie nieograniczony geograficznie dostęp do szybkiej, bezprzewodowej transmisji danych. Dostęp taki ma ogromne znaczenie zarówno dla jednostek ludzkich, jak i dla firm oraz jednostek publicznych - urzędów, szkół, bibliotek, ośrodków zdrowia - egzystujących na obszarach ubogich pod względem stacjonarnej infrastruktury transmisyjnej. Nie ma przesady w twierdzeniu, że dostęp do Internetu staje się dziś dla wielu osób i instytucji szansą na przeżycie - szansą uniknięcia tzw. cyfrowego wykluczenia.

Zastosowania nowych technologii komunikacyjnych w biznesie Nowe technologie transmisyjne są wykorzystywane w biznesie w stopniu coraz bardziej zaawansowanym. Dzięki nim możemy zlokalizować ruchomy obiekt (osobę, samochód, przesyłkę), ale również pozyskać konkretną wiedzę o tym, czy automat do sprzedaży napojów jest pełen, bądź czy należy już zmienić olej w samochodzie. Dzięki nowoczesnym, bezprzewodowym technologiom transmisyjnym możemy zautomatyzować wiele skomplikowanych procesów pracy. Proszę sobie np. wyobrazić elektrownię wodną, w której pomiar wody jest dokonywany automatycznie i przepompowywanie ze zbiornika dolnego do górnego dokonuje się automatycznie, praktycznie bez udziału człowieka. Inny przykład - zdalny, bezprzewodowy dostęp do aplikacji biurowych, czyli tzw. mobilne biuro. Myśląc o aplikacjach biurowych, myślimy zazwyczaj o e-mailu, tymczasem dzięki sieciom komórkowym możliwy jest także zdalny dostęp do wszystkich innych aplikacji działających w naszej korporacyjnej sieci komputerowej - nawet do tych olbrzymich i rozbudowanych.

Telefonia komórkowa już dziś oferuje nieznane wcześniej, rewolucyjne możliwości nieograniczonej przestrzennie i jakościowo komunikacji. Szybki postęp technologiczny rodzi zarazem potrzebę rozpowszechnienia odpowiedniej technicznej wiedzy i umiejętności. Kluczowe w tym kontekście jest pytanie o to, czy polscy przedsiębiorcy są przygotowani do wykorzystania szans oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej? Czy naprawdę myślą o zastosowaniu rozwiązań mobilnych w swoim biznesie? Czy przedsiębiorca wie, że podróżując po Europie i świecie, ma stały dostęp, dzięki licznym porozumieniom roamingowym operatorów, do niemal wszystkich usług komórkowych dostępnych w kraju - także tych opartych na szybkiej, bezprzewodowej transmisji danych? Inna sprawa, że nawet część spośród nas - tj. osób zatrudnionych w sektorze telefonii komórkowej - nie uświadamia sobie wielu możliwości usprawnienia swojej codziennej pracy dzięki zastosowaniu bezprzewodowej transmisji danych. Do tego z całą pewnością potrzeba jeszcze czasu.

Nowe serwisy

Dla większości sieci komórkowych lokomotywą finansową - tj. głównym źródłem przychodów - są nadal połączenia głosowe. Ten trend jednak się zmienia dzięki nowym technologiom i nowym usługom. To, na co stawiają coraz bardziej operatorzy - nie tylko na Zachodzie, ale również u nas - to tzw. usługi dodatkowe oparte na bezprzewodowej, szerokopasmowej transmisji danych. Usługi te to nie tylko SMS-y czy MMS-y, ale również mobilny dostęp do Internetu, usługi telemetryczne, lokalizacyjne i wiele, wiele innych. Większe rozpowszechnienie usług dodatkowych oznacza także odwrócenie spadkowego trendu, jaki od kilku lat rejestrowany jest pod względem wielkości przychodu z jednego abonenta. Oczywiście, mówiąc o transmisji danych, myślimy także o perspektywach rozwoju elektronicznego handlu.

Ogromny światowy sukces telefonii GSM polega między innymi na tym, że jest to jednolity standard techniczny zaakceptowany i systematycznie rozpowszechniany na obszarze Europy oraz innych kontynentów. Telefonia komórkowa, czyli telefonia bezprzewodowa, to jedyna szansa szybkiego cywilizacyjnego postępu nie tylko dla nas - dla Polaków, ale także dla wszystkich innych krajów, które dopiero budują zręby opartej na wiedzy gospodarki oraz informacyjnego społeczeństwa. Operatorzy sieci komórkowych są pionierami tego postępu. Opracowując dla firm i obywateli nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, ułatwiają codzienne ludzkie życie oraz usprawniają i obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Stają się dziś czymś więcej, aniżeli biernymi "właścicielami rur transmisyjnych", żywo interesując się rodzajem i jakością treści informacyjnej transmitowanej w ich sieciach. W nowym modelu swojego funkcjonowania nawiązują współpracę z wyspecjalizowanymi w rozmaitych dziedzinach działalności partnerami. Partnerami wiarygodnymi i lojalnymi, którzy są w stanie odpowiedzieć na liczne i niezwykle różnorodne potrzeby klientów naszych sieci.

Tekst nieautoryzowany


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT