PCO S.A. – 35 lat na rynku, tradycja i solidność

„INNOWACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI”

W tym roku Przemysłowe Centrum Optyki S.A. obchodzi 35-lecie. Przez cały okres swojego istnienia Przemysłowe Centrum Optyki S.A. realizuje misję dostarczania polskim siłom zbrojnym zaawansowanego technicznie sprzętu optoelektronicznego, opartego na technologiach noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych. Jesteśmy wierni zasadzie, której głównym rysem jest zawsze nowoczesność stosowanych technologii, oparcie ich na współczesnych osiągnięciach nauki i optymalne wykorzystanie dla zapewnienia skuteczności działań i bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Poprzez aktywność na rynku uzbrojenia i nowych technologii, staramy się współdziałać w budowie silnej pozycji krajowego przemysłu zbrojeniowego jako ważnego elementu systemu obronnego Państwa.

Przemysłowe Centrum Optyki S.A. jest obecnie uznawane za najlepszą pod wieloma względami firmę w polskim przemyśle zbrojeniowym, jedną z najważniejszych w Grupie Bumar i firmę wiodącą w Dywizji Żołnierz konsolidowanego sektora obronnego. Rok obecny wiąże się z planem przekształcenia Dywizji Bumar Żołnierz w podgrupę kapitałową na czele z Przemysłowym Centrum Optyki S.A. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji działalności Dywizji, w tym przede wszystkim wizji produktowej Dywizji Bumar Żołnierz, funkcji PCO S.A. w organizacji zarządzania Dywizją Bumar Żołnierz oraz efekty synergii dla organizowanej Dywizji.
PCO S.A. stanowi ośrodek kreowania wielu innowacji technologicznych oraz inicjatyw strategiczno-organizacyjnych, dotyczących całego przemysłu zbrojeniowego i jego współpracy z Siłami Zbrojnymi. Nasze produkty zdobywają nagrody i wyróżnienia na specjalistycznych targach i wystawach, a sama firma jest wyróżniana czołowymi miejscami w rankingach dotyczących innowacyjności i sprawności ekonomicznej.

Od dnia 01.11.2009 r. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania elementów optyki asferycznej wraz z powłokami cienkowarstwowymi w zastosowaniu do wyrobów wytwarzanych w PCO S.A. Projekt ten będzie realizowany w latach 2010-2013 w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmie badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, drugi prace wdrożeniowo-inwestycyjne.
PCO S.A. zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy PCO S.A. starają się łączyć najnowsze osiągnięcia optyki, elektroniki i mechatroniki z najnowszymi tendencjami techniki wojskowej. Wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego, przy dużym udziale naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych placówek badawczych.
PCO S.A. jest zatem przedsiębiorstwem innowacyjnym, wykorzystującym i rozwijającym zaawansowane technologie, prowadzącym własne prace badawcze.
PCO S.A. osiąga coraz lepsze wyniki finansowe, co tworzy perspektywy dalszego rozwoju Spółki. Nadrzędnym celem firmy jest trwały wzrost wartości Spółki, oparty na implementacji i sprzedaży najnowocześniejszych technologii, prowadzący do osiągania wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy.
Ustanowiona i realizowana polityka jakości, wytycza misję oraz wizję Firmy. Gwarantuje także niezawodność wyrobów, nawet przy użytkowaniu ich w trudnych warunkach.

Misja PCO S.A.
Spełniać oczekiwania klienta dostarczając na czas nowoczesne, niezawodne urządzenia optoelektroniczne zapewniające bezpieczeństwo.

Wizja PCO S.A.
Do roku 2015, być wiodącym dostawcą urządzeń optoelektronicznych dla służb mundurowych w Polsce i na wybranych rynkach krajowych i zagranicznych.

Certyfikaty

Przemysłowe Centrum Optyki S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009. Certyfikat ten posiada nieprzerwanie od 1997 roku. To dowód na to, że Firma spełnia światowe standardy zarządzania, a przez to, jest profesjonalnym partnerem w biznesie.
PCO S.A. posiada również koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz certyfikat Systemu Jakości w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zaświadczenie o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej.
PCO S.A. stara się unowocześniać ofertę i dostosowywać do aktualnego i przewidywanego zapotrzebowania klientów.

Plany

Plany Przemysłowego Centrum Optyki S.A. na przyszłość przewidują coraz większy udział w systemach uzbrojenia oraz systemach przeciwlotniczych do wozów bojowych, w których wykorzystywana będzie najnowsza technika z zakresu termowizji, telewizji i techniki laserowej. Pozwoli to wejść PCO S.A. w drugiej dekadzie XXI wieku do elitarnego grona producentów optoelektroniki najnowszej generacji.

Najnowsze osiągnięcia

Najnowsze wdrożenia Przemysłowego Centrum Optyki S.A. to m.in. monokular termalno-noktowizyjno MTN-1 oraz stworzony wspólnie z ITWL nahełmowy system wyświetlania parametrów lotu śmigłowca SWPL-1 a także Platforma Stabilizowana w Dwóch Osiach PS-2.

MTN-1

Monokular Termalno – Noktowizyjny MTN-1 to najnowocześniejsze urządzenie jednooczne wykorzystujące najnowszą technikę efektywnej oraz skutecznej obserwacji – połączenie techniki noktowizyjnej i termalnej. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwa jest obserwacja oraz wykrycie przez pojedynczego operatora w warunkach nocnych, ukrytych obiektów o temperaturze innej od ich otoczenia, niewidocznych w klasycznej noktowizji. Zachowano przy tym wszystkie zalety układów noktowizyjnych, jak przestrzenny obraz, możliwość identyfikacji obiektów i szczegółów scenerii. Dzięki możliwości zastosowania układu termalnego możliwa jest praca nawet w warunkach całkowitej ciemności.

Platforma stabilizowana PS-2

Platforma z dwuosiową stabilizacją PS-2 to jeden z najnowszych produktów PCO S.A. Jej powstanie to wynik prowadzonych od grudnia 2009 roku prac badawczo rozwojowych, finansowanych częściowo ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Platforma stabilizowana PS-2 spełnia najwyższe światowe standardy. Jest przeznaczona do zastosowania w wozach bojowych. Stabilizacja w dwóch osiach umożliwia prowadzenie skutecznej obserwacji, również gdy pojazd jest w ruchu. PS-2 stanowi element systemu kierowania ogniem. Daje możliwość zastosowania różnych konfiguracji przyrządów, przez co jest uniwersalna, a także może być dostosowana do potrzeb klienta oraz sprzętu z którym będzie współpracować.
W obecnej konfiguracji, w której zastosowano kamerę termowizyjną TILDE FC, dzienną kamerę TV oraz dalmierz laserowy wyprodukowany w PCO S.A., platforma PS-2 może współpracować z systemem kierowania ogniem czołgu uzbrojonego w armatę 120mm. Została zastosowana w nowym wozie bojowym Anders, produkcji Bumar.
W przyszłości na bazie PS-2 będzie można tworzyć urządzenia do różnych systemów wieżowych między innymi dla bojowego wozu piechoty, pojazdów rozpoznawczych, czy systemów obserwacyjnych.
Platforma stabilizowana miała swoją premierę podczas XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu 2010 roku.

SYSTEM WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU SWPL-1/NWN-1
Produkowany przez PCO S.A. przy współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, system wyświetlania nahełmowego jest przeznaczony do zobrazowania parametrów lotu śmigłowca (m.in. prędkość wznoszenia, dane nawigacyjne, wysokość, kierunek lotu itp.) w noktowizorze pilota w warunkach nocnych. Zadaniem systemu jest umożliwienie pilotowi kontrolowania lotu bez spoglądania na wskaźniki przyrządów pokładowych.
System będzie miał szczególne znaczenie podczas lotów na małych wysokościach, gdzie odrywanie wzroku pilota od otoczenia śmigłowca i wyszukiwanie przeszkód jest bardzo niebezpieczne.

Oferta Przemysłowego Centrum Optyki S.A. skierowana jest głównie do wojska oraz do służb paramilitarnych. Główne oferowane grupy produktowe to:
• Systemy kierowania ogniem;
• Dalmierze laserowe;
• Telewizyjne i termowizyjne systemy obserwacji i nadzoru;
• Peryskopy dzienno-nocne, noktowizyjne i celownicze;
• Gogle, urządzenia noktowizyjne i laserowe przeznaczone dla sił zmechanizowanych, piechoty oraz sił specjalnych.

Nagrody i wyróżnienia dla PCO S.A.

Defender i Grand Prix XVIII MSPO

Podczas XVIII MSPO w Kielcach PCO S.A. otrzymało nagrodę Defender, za monokular termalno-noktowizyjny MTN-1, który został uznany za, produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
Rada programowa XVIII MSPO przyznała również nagrodę główną GRAND PRIX 2010 dla PCO S.A. za monokular MTN-1.

PCO S.A. wśród najbardziej innowacyjnych firm z Listy 2000
PCO S.A. znalazło się na szóstym miejscu w rankingu innowacyjnych firm z Listy 2000 przygotowywanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking został przygotowany na podstawie porównania przychodów ze sprzedaży oraz wydatków na działania badawczo-rozwojowe. Po uwagę brano również zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych oraz ich udział w ogólnej liczbie w zatrudnionych spółkach.

Rekomendacja Business Centre Club

Przemysłowe Centrum Optyki S.A. dnia 31 sierpnia 2010 r. otrzymało rekomendację Business Centre Club. Rekomendacja ta jest dowodem na to, iż nasza firma jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym, postępującym zgodnie z zasadami etyki kupieckiej i akceptującym zasady Kodeksu Honorowego członków Klubu BCC.

PCO S.A. Liderem Polskiego Biznesu
Dnia 22 stycznia 2011 r. podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, zorganizowanej przez Business Centre Club, Przemysłowe Centrum Optyki S.A. oraz Prezes Zarządu, Ryszard Kardasz zostali wyróżnieni Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu 2010.
Laureatami konkursu są dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego a w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: firmy.