Nr 53/54 Styczeń / Luty – January/February

SPIS TREŚCI / CONTENTS:

Unia Europejska / European Union

Timothy Heritage

– Lisbon treaty is big step for EU but no revolution

Małgorzata Subotić rozmawia z Jadwigą Staniszkis

– Europa w fazie polizbońskiej

Paweł Rogaliński rozmawia z Vladimirem Špidlą

– Tylko wiedza zwalczy dyskryminację

Polska

Ryszard Bobrowski

– Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej: strategia bez strategii

Bezpieczeństwo / Security

Stanisław Koziej

– NATO zaczyna pękać

Poglądy / Opinions

Marek Cichocki

– Polskie strategie w UE

Margarita Mathiopoulos, Werner Hoyer

– Germany Must Redefine Its Relations with the US

Rozmowa z Františkiem Ružičką

– Ciągnijmy razem i wspierajmy jeden drugiego

Dokumenty / Documents

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

– Stanowisko konferencji „Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w Polsce”

Przegląd prasy / Press Review

Jan Filip Staniłko

– Geopolityczne dylematy Polski

Czesław Bielecki

– Sukces Polaków, porażka Polski

Krzysztof Rybiński

– Mamy szansę na złotą dekadę

Pierre Hassner

– Czy Niemcy są normalnym krajem?

Filip Memches

– Innej Rosji nie będzie

Biznes — Ekonomia — Finanse /
Business—Economy—Finances

Łukasz Hardt

– Polska wobec strategii polizbońskiej

Byung-Chul Won

– The EU–Korea Free Trade Agreement in the light of EU and Korean FTA Polices and Korea’s Legislative Framework of Free Trade Agreementsć

Rozmowa z Beatą Matecką

– Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group”

Interview with Ms. Beata Matecka

– The Capital Group—“Business Consulting Group”

Interview with Ms. Sylwia Koch-Kopyszko

– Green Energy Co. Ltd.

Rozmowa z Panią Sylwią Koch-Kopyszko

– Green Energy Sp. z o. o., Sp. k.

Rozmowa z dr. Romualdem Lipskim

– O lecznictwie sanatoryjnym

Książki / Books

– Polska Chopina w fotografii Michała Browarskiego
Artykuł dodano w następujących kategoriach: Archiwum.