Nr 59 Październik – October 2011

Unia Europejska / European Union

Kain Belg

Jakob vov Weizacker

Daniela Schwarzer

W stronę wspólnego modelu ekonomicznego w Europie?

Polska

Ryszard Bobrowski
Tracone szansa polskiej prezydencji UE

Skoro siła Polski w Unii nie jest pochodną ani kapitału, ani sił zbrojnych, ani stałych i wpływowych sojuszników, to powinna płynąć z pracy intelektualnej nad dalszym funkcjonowanie Unii, z innowacyjnego myślenia o Unii i nad Unią, z polskiej kreatywności.

Litwa

Paweł Rogaliński
Bratobójcza krew

Bezpieczeństwo / Security

Tomas Valasek
Race to the bottom
Mateusz Lange
Dostosowanie NATO do zagrożeń asymetrycznych XXI w Aspekty prawne, instytucjonalne i instrumentalne

Historia / History

Mirosław Łukowski
Czy prymas Stefan Wyszyński hamował reformy Soboru Watykańskiego II ?

Dokumenty/Documents


Joint Declaration of the Warsaw Eastern Partnership Summit,Warsaw, 29-30 September 2011
Warsaw Eastern Partnership
Stanowisko Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Przyszłość Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych”,

Przegląd prasy/ Press review

Grzegorz Górny
Cała niemal elita kraju zatraciła kompas moralny i instynkt państwowy
George Friedman
The Crisis of Europe and European Nationalism
What was inconceivable — the primacy of the traditional nation-state — is now commonly discussed, and steps to devolve Europe in part or in whole (such as ejecting Greece from the eurozone) are being contemplated. This is not a trivial event
Karola Wełtawska
Orban, Kaczyński i pytanie, co jest mitem, a co antymitem
David Frum
Does America Has a Future

Biznes — Ekonomia — Finanse /
Business—Economy—Finances

Stanisław Gomuka
Oto wyzwania, których rząd się nie podejmie
Marek Pielach
Potrzebne euro północy i euro południa
Jacek Kiciński
Zwiększenie innowacyjności firmy i regionu poprzez udział w 7 Programie Ramowym UE

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Archiwum.