Nr 60 Grudzień – December 2011

Unia Europejska / European Union

The European Union in disarray
Jacek Saryusz-Wolski
Skok federalny

Nasze opowiadania lizbońskie pt. Europa globalnym aktorem, itp.,
która chce uzdrawiać i służyć za wzór –
wszystko to stoi dzisiaj pod znakiem zapytania

Krzysztof Szczerski
Więcej wolności i solidarności w Europie
Paweł Kowal
W odpowiedzi Sikorskiemu z prawej strony

Europa Wschodnia/ Eastern Europe

Lauren Goodrich
W odpowiedzi Sikorskiemu z prawej strony

Historia/History

history
Mirosław Łukomski
Polityka zagraniczna Polski w latach 1938 – 1939 r

Dokumenty/ Documents

Radosław Sikorski
Polska a przyszłość UE

Przegląd prasy/Press review

Marek A. Cichocki
Nowy porządek w Europie

Tomasz Gabiś
Rola Niemiec w Europie
Tadeusz Marczak
Widmo wielkiej Euroazji

Ekonomia, finanse, biznes
Economy, Business, Finances

Vincent van den Bosch
Perspektywa na 2012: Fundusze Europejskie 2012 to przedostatni rok aktualnej Perspektywy Budżetowej UE
finanse

Vincent van den Bosch
Looking forward to 2012: EU Central funding
2012 is the penultimate year of the current EU Budget Perspective. Find out where the money is – and what companies have to do to secure the financing.

Zbigniew Zarazik
Kraje i banki będą potrzebować ponad 2bln euro w 2012 r
Rozmowa z Zenonem Komarem
Jak grać, by wygrać

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Archiwum.