Nr 58 Czerwiec – June 2011

Unia Europejska / European Union

Charles Grant
Europe needs a miliary avant-garde
Witold Gadomski
Dylematy Unii, wybory Polski
Przyszłość Europy: kryzys jako szansa
Dariusz Rosati
Słabość instytucjonalnych rozwiązań
Konrad Szamański
Miękka renacjonalizacja

Polska

polska_wielki_projekt

Chcieliśmy serdecznie zaprosić Państwa
do debaty nad strategicznymi wyzwaniami
rozwojowymi stojącymi przed Polską w
najbliższych dekadach. Wyzwania te są
gigantyczne a tymczasem stan naszego zycia
publicznego może budzić tylko przygnębienie…
Instytut Sobieskiego, 4 – 8.2011 Warszawa


Krzysztof Szczerski

Jak Polska może stać się silnym graczem w Unii Europejskiej
Krzysztof Szczerski
Polska jako as trefl, czyli co jest polską racją stanu w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo / Security

Mateusz Lange
Euroarmia
Paweł Behrendt
Biała księga – Chiny inwestują w armię

Dokumenty/ Documents

Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla gospodarki

Historia / History

Mirosław Łukowski
Znaczenie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich jako podstawy pojednania polsko – niemieckiego

Przegląd prasy/ Press review

Zdzisław Krasnodębski
Potrzeba zbiorowej modernizacji
George Friedman
Visegrad: A New European Military Force

polska_wielki_projekt

The decision to do this is significant in and of itself.
It represents a sense of how these countries evaluate
the status of NATO, the U.S. attention span,
]European coherence and Russian power.
It is not the battlegroup itself that is significant
but the strategic decision of these powers to form a sub-alliance,
if you will, and begin taking responsibility
for their own national security. It is not what they
expected or wanted to do, but it is significant
that they felt compelled to begin moving in this direction

Biznes — Ekonomia — Finanse /
Business—Economy—Finances

Michał Boni
Przyszłość budżetu UE i narodowe projekty modernizacyjne w służbie zrównoważonego rozwoju UE
Bolesław Jankowski
Klimat nam zaszkodzi

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Archiwum.