Festiwal Dyplomatyczny – Kraków

DATA: 22-24 kwietnia 2015 r.

MIEJSCE: Sala wystawowa A/B Auditorium Maximum UJ, Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

FESTIWAL DYPLOMATYCZNY – forum wymiany doświadczeń i znakomita możliwość do zarażenia się pasją działania, siłą napędową naszej organizacji. Ma w środowisku studenckim ugruntowaną pozycję – stał się jednym z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego. Niewątpliwy sukces cieszy tym bardziej, że Festiwal Dyplomatyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą o tak szeroko zakrojonym obszarze poznawczym. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) podjęło i podołało wyzwaniu połączenia teorii z praktyką, przygotowując unikatowy projekt, na który składa się dwudniowa konferencja naukowa oraz Turniej Negocjacyjny.

W tym roku KSSM UJ po raz kolejny kontynuuje i rozwija to dzieło.

Myślą przewodnią VI edycji Festiwalu Dyplomatycznego jest Dyplomacja gospodarcza – temat idealnie wpisujący się w ideę projektu, niezwykle szeroki, poruszający interesujące, ważne i aktualne kwestie dotyczące wielu aspektów współczesnych stosunków międzynarodowych. Gospodarka jest narzędziem, które nieraz steruje polityką zagraniczną państw. Aspekt gospodarczy jest też nieodłącznym elementem wizyt przedstawicieli resortu spraw zagranicznych i spotkań z delegacjami innych krajów. Negocjacje, prezentacje ofert, reprezentacje eksporterów i inwestorów mają stałe miejsce w kontaktach zagranicznych. Dyplomacja znacząco może wpływać na poprawę ekonomicznej pozycji państwa poprzez zadbanie o pozytywny jego obraz za granicą i zachęcanie inwestorów oraz poprzez wsparcie ekspansji eksportowej

i inwestycyjnej przedsiębiorstw.

KONFERENCJA NAUKOWA – harmonogram Festiwalu obejmuje także ogólnopolską konferencję naukową, która ma każdorazowo niepowtarzalny charakter przedsięwzięcia naukowego najwyższej próby. Właśnie wokół tego elementu Festiwalu w największym stopniu realizowana jest jego aktualnie wybrana tematyka. Zaproszeni do udziału w konferencji obecni i byli dyplomaci, pracownicy administracji rządowej, pracownicy naukowi polskich uczelni czy przedstawiciele organizacji pozarządowych skupią swoje rozważania na współzależności gospodarki od dyplomacji.

TURNIEJ NEGOCJACYJNY – główny element Festiwalu, realizowany we współpracy z partnerem strategicznym projektu – firmą szkoleniową Neraida – szkolenia z pasją! Rozgrywki poprzedzone są profesjonalnym szkoleniem, sam Turniej zaś oparty jest na tzw. studiach przypadku – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. W Turnieju mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny z polskich uczelni. Nagrodą głównądla zwycięskiej drużyny jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, sponsorowany przez Panią Europoseł Różę Thun.

WARSZTATY DYPLOMATYCZNE – nowym elementem w programie Festiwalu Dyplomatycznego są przygotowanego we współpracy z pracownikami naukowymi warsztaty z zakresu protokołu dyplomatycznego, na które będą mogli zarejestrować się wszyscy chętni studenci. Uczestnicy nie tylko wcielą się w rolę dyplomaty, ale przede wszystkim poznają główne zasady sztuki dyplomacji. W ramach szkoleń, odbędą się krótkie testy i zadania praktyczne. Stanowi to świetną okazję do praktycznego wykorzystania wiedzy pozyskanej w toku studiów oraz do sprawdzenia się w nowej, dynamicznej sytuacji.

HARMONOGRAM

VI FESTIWALU DYPLOMATYCZNEGO

Dyplomacja gospodarcza

22 kwietnia 2015 r. (środa)

Sala Wystawowa A/B Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius

Turniej Negocjacyjny (TN) Konferencja Naukowa
9:30-10:00 – Rejestracja uczestników 9:30-10:00 – Rejestracja prelegentów i
gości konferencji
10:00-10:15 – Inauguracja konferencji 10:00-10:15 – Inauguracja konferencji
10:15-11:45 – I panel ekspercki 10:15-11:45 – I panel ekspercki
11:45-12:00 – Przerwa kawowa 11:45-12:00 – Przerwa kawowa
12:00-13:45 – I część warsztatów 12:00-13:30 – II panel ekspercki
13:45-14:00 – Przerwa kawowa 13:30-14:30 – Przerwa obiadowa
14:00-16:30 – II część warsztatów 14:30-15:30 – III panel ekspercki
16:30-16:45 – Losowanie numerów drużyn 15:30-15:45 – Przerwa kawowa
i stron keysów
15:45-16:45 – Panel studencko-doktorancki
19:00 – Oficjalne otwarcie VI Festiwalu Dyplomatycznego
21:00 – Impreza towarzysząca

 

23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

Sala Wystawowa A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,

Pauza In Garden

Turniej Negocjacyjny (TN) Warsztaty z dyplomacji
9:00-9:15 Rejestracja drużyn 1-6 9:30-10:00 – Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Rejestracja drużyn 7-12
9:15-10:00 – Przygotowanie drużyn 1-6 do 10:00-11:30 – Warsztaty
negocjacji
10:00-10:45 – Negocjacje drużyn 1-6; 11:30-12:00 – Konkurs
10:15-11:00 – Przygotowanie drużyn 7-12
do negocjacji
11:00-11:45 – Negocjacje drużyn 7-12; Spotkanie otwarte
11:45-13:00 – Obiad 14:00-15:30 – Spotkanie, dyskusja
13:00-13:15 – Ogłoszenie wyników I rundy,
losowanie case’ów i numerów drużyn
13:15-14:15 – Przygotowanie drużyn do Prelekcja filmu
negocjacji trójstronnych
14:15-15:15 – Negocjacje trójstronne 17:00-18:30 – Prelekcja filmu
15:30 – Ogłoszenie wyników II rundy 18:30-19:00 – Dyskusja z ekspertem

21:00 – Impreza towarzysząca

24 kwietnia 2015 r. (piątek)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Turniej Negocjacyjny (TN)

9:45-10:00 Rejestracja drużyn, losowanie strob case’ów

10:00-11:00 Przygotowanie drużyn do negocjacji

11:00-12:00 Finał Turnieju Negocjacyjnego

12:30 – Ogłoszenie wyników, zakończenie VI Festiwalu Dyplomatycznego

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Dokumenty.