Minister Rau wziął udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie

– Polska i Litwa są jednymi z największych dostawców pomocy dla Ukrainy. Naszymi wspólnymi działaniami dajemy przykład zachodnim partnerom – powiedział minister Rau podczas sesji plenarnej z udziałem premierów Polski i Litwy.

W trakcie rozmów dwustronnych w MSZ Litwy ministrowie Zbigniew Rau i Gabrielius Landsbergis omówili szereg tematów z zakresu relacji dwustronnych i wielostronnych. Dominującym tematem rozmów była aktualna sytuacja w regionie oraz wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, również w ramach NATO w kontekście przyszłorocznego szczytu Sojuszu w Wilnie.

Szefowie dyplomacji zgodzili się, że kluczowe jest dalsze wspieranie Ukrainy, między innymi w ramach Trójkąta Lubelskiego – funkcjonującego od 2020 roku polsko-litewsko-ukraińskiego formatu współpracy. Ministrowie rozmawiali również o aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią.

Jednakowe spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa jest solidną podstawą do dalszego zacieśniania relacji dwustronnych. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że w obliczu obecnej sytuacji międzynarodowej powinniśmy zabiegać, by nic nie położyło się cieniem na naszej współpracy i przypomniał o nierozwiązanych kwestiach dotyczących polskiej mniejszości narodowej.

Polska i Litwa należą do awangardy państw Unii Europejskiej, które zdają sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne jest bagatelizowanie zagrożenia ze Wschodu oraz od lat ostrzegały o tym zachodnich partnerów. Polsko-litewski dialog w zakresie polityki bezpieczeństwa uległ znaczącej intensyfikacji w związku z zeszłorocznym atakiem hybrydowym białoruskiego reżimu na nasze granice oraz agresywną polityką Rosji.

16 września 2022 r. w Wilnie odbyła się III edycja polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych. Oprócz spotkania premierów oraz rozmów plenarnych, rozmowy między rządem Polski i Litwy toczyły się w ramach stolików tematycznych do spraw: zagranicznych, wewnętrznych, energii, transportu, gospodarczych, finansowych, sprawiedliwości, spraw społecznych i zatrudnienia, zdrowia, kultury, cyfryzacji oraz edukacji, nauki i sportu. Konsultacje zakończyły się przyjęciem przez premierów wspólnej deklaracji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa, 16 09 2022

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Polska/Litwa.