Po co nam Unia dzisiaj

Scan0009

Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Fundacja Batorego, Warszawa, kwiecień 2018, s. 15

Po co Polsce- pytają autorzy- Unia Europejska? Najkrócej mówiąc, potrzebujemy Unii, by Polska pozostała krajem demokratycznym, bezpiecznym i wolnym. Państwem nowoczesnym, wspierającym godne życie wszystkich obywateli, z rozwinięta gospodarką będąca źródłem społecznego dobrobytu. Członkostwo w Unii Europejskiej nie jest tylko kwestią kierunku polityki zagranicznej czy też najlepsza opcja finansowania modernizacji gospodarczej. Jego znaczenie nie ogranicza się do decyzji o zniesieniu granic celnych oraz barier dla ruchu osobowego. Dla polskiego społeczeństwa Unia to przede wszystkim całościowy wybór cywilizacyjny

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.