Linki

Władze RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Ministerstwo Obrony Narodowej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP

Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP

Komisja Obrony Narodowej Senatu RP

MSZ – Polska Pomoc

KPRM – Premier dla Polonii

Bazy danych:

Internetowa Baza Traktatowa

Poradnik “Polak za granicą”

Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej

Instytuty polskie za granicą

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce

Urzędy konsularne w Polsce

Spis organizacji międzynarodowych z siedzibą w Polsce

Ministerstwa spraw zagranicznych krajów UE i krajów kandydujących

Polskie instytuty badawcze:

Zagraniczne instytuty badawcze:

Unia Europejska

Unia Europejska

NATO

Pakt Północnoatlantycki

US Congress:

House of Representatives

Senate