Najnowsze artykuły w kategorii: Polska

Kontrofensywa Ukrainy latem 2023 roku, czyli Polska między Rosją a Niemcami

Lipcowy Szczyt NATO w Wilnie nie przyniósł żadnego historycznego przełomu dla Ukrainy ( nadal mglista i warunkowa perspektywa członkostwa Ukrainy w Sojuszu) ani dla państw tzw. wschodniej flanki ( nadal brak decyzji o ulokowaniu tu stałych baz Sojuszu, odmowa uczestnictwa … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Unia Europejska versus Rzeczpospolita anno 2022, czyli nihil novi sub sole

dr Ryszard Bobrowski Konsekwentna odmowa Komisji Europejskiej UE uruchomienia dla Polski funduszy z KPO, składającego się zarówno z dotacji jak i pożyczek, na który to fundusz łożą wszystkie państwa członkowskie UE, traktowana jest przez wielu komentatorów, zarówno polskich jak i … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Napaść Rosji na Ukrainę, czyli przegrana wojna Putina o przywrócenie Rosji roli i pozycji ZSRR na światowej scenie

Klęska rosyjskiej koncepcji wspólnoty gospodarczej „Od Lizbony po Władywostok” Panowie podbitych narodów Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981, czyli po wypowiedzeniu przez gen. Jaruzelskiego wojny z Narodem „New York Times”, komentując to wydarzenie napisał, iż Rosjanie są … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Dezinformacja i propaganda Rosji oraz Białorusi w kontekście polsko-białoruskiego kryzysu granicznego

Agnieszka Legucka Filip Bryjka Rosja i Białoruś utrzymują spójną narrację w sprawie kryzysu granicznego. Oskarżają państwa UE i NATO, głównie Polskę i Litwę, o nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego oraz brak humanitaryzmu. Ma to zdyskredytować struktury euroatlantyckie oraz osłabić wpływ Polski i … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym 07.10.2021

Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca 2021 odnoszącym się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak argumentowała wówczas KPRM, wniosek dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Lekcja dla polityki zagranicznej III RP, czyli porozumienie USA – Niemcy dotyczące Nord Stream II

— Zawarte w czasie pobytu kanclerz Merkel w Waszyngtonie a ogłoszone 21 lipca br. porozumienie z prezydentem Bidenem o wycofaniu amerykańskich zastrzeżeń co do zakończenia budowy Nord Stream II a tym samym danie zielonego światła dla oddania jego do eksploatacji … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Republice Turcji

Karol Wasilewski 24–25 maja br. w Turcji przebywa z wizytą państwową prezydent Andrzej Duda. Wizyta wskazuje na chęć wzmocnienia stosunków polsko-tureckich, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, i próbę skłonienia Turcji do odgrywania większej roli w odstraszaniu Rosji na wschodniej flance NATO. … Continue reading

Posted in Analizy, Archiwum, Polska | Leave a comment

Konferencja Europa Karpat

Rozszerzenie UE i odpowiedź na pytanie, czy Unia powinna być jednym państwem czy federacją państw, które współpracują ze sobą, to – zdaniem marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego – najważniejsze obecnie wyzwania dla UE. Szef klubu parlamentarnego PiS był jednym z uczestników panelu, który odbył się 27 lutego br. … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Polityka RP wobec procesów dekompozycji Zachodu w 2021 roku.

Rozpoczęty niedawno 2021 rok stawia Polskę wobec zasadniczych zmian w świecie politycznym i gospodarczym, w którym dotąd funkcjonowała. Wyzwania, z którymi musi się zmierzyć polska polityka bezpieczeństwa i zagraniczna są znaczące i wskazują na potrzebę opracowania przemyślanej i strategii i … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment

Stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście ekshumacji, pochówków i upamiętnień ofiar wojen i ludobójstwa

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zawsze się opowiadał za współpracą międzynarodową – również na polu pamięci narodowej – utrzymaną w duchu partnerstwa, wzajemnego szacunku i poszanowania prawdy. Państwa mają obowiązek pamięci o swoich obywatelach niewinnie … Continue reading

Posted in Polska | Leave a comment