Oto raport cząstkowy komisji ds. wpływów rosyjskich.

Dziś członkowie Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 zorganizowali w Kancelarii Premiera konferencję prasową, na której przedstawili główne tezy cząstkowego raportu ze swojej działalności.

Jak mówił przewodniczący Komisji prof. Sławomir Cenckiewicz, zdecydowano się na organizacji konferencji i przedstawienie efektów jej pracy wobec zgłoszenia do Sejmu wniosków o odwołanie jej członków. Cenckiewicz ocenił, że może to być “pierwsza i ostatnia”, konferencja Komisji, dlatego, jak mówił zdecydowano się przedstawić dotychczasowe efekty jej pracy jak najszybciej. Jak tłumaczył, prace komisji koncentrowały się na kwerendach archiwalnych w zbiorach archiwów m.in. Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ABW, Wojskowego Biura Historycznego, kancelarii tajnej i jawnej Prezesa Rady Ministrów, a także kancelarii tajnej Prokuratury Okręgowej w Warszawie ds. wojskowych.

Cenckiewicz wskazał, że materiał został oparty zarówno na materiałach jawnych i znanych opinii publicznej, jak również niejawnych, które w związku z przedstawieniem raportu zostały odtajnione – niektóre kilka godzin przed konferencją – i mają zostać przedstawione opinii publicznej.

Komisja pracowała od końca sierpnia br. Cenckiewicz przyznał, że 3 miesiące to krótki czas na kompleksowe badania i przedstawił priorytety, którymi zajęła się komisja – jak mówił, najważniejszym tematem badania były relacje między polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa(FSB) w latach 2010-2014. Jak ocenił, jest to temat “wąski, ale niezwykle istotny”.

Wieczorem Sejm odwołał w głosowaniu ośmiu członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022: Sławomira Cenckiewicza, Andrzeja Zybertowicza, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Łukasza Cięgoturę, Marka Szymaniaka, Arkadiusza Puławskiego, Andrzeja Kowalskiego i Michała Wojnowskiego.

Poniżej RAPORT z ZAŁĄCZNIKAMI:

  RAPORT_Panstwowej_Komisji_ds_badania_wplywow_rosyjskich_na_bezpieczenstwo_wewnetrzne_RP_w_latach_2007-2022

  Aneks_Nr_1_Zanonimizowany_wyciąg

  Aneks_nr_5_Tło_polityczne_współpracy_SKW_z_FSB

  Aneks_Nr_6_-_protokol_przesluchania_swiadka_Jacka_Cichockiego

  Aneks_Nr_7_-_protokol_przesluchania_swiadka_Tomasza_Siemoniakapdf

  Aneks_Nr_8_-_protokol_przesluchania_swiadka_Bogdana_Klicha

  Aneks_Nr_9_-_protokol_przesluchania_swiadka_Donalda_Tuska

  Aneks_Nr_2,_3_i_4_porozumienie_pomiędzy_SKW_a_FSB_wraz_z_odnośną_dokumentacją

Niezależna. Pl 29 11 23

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Polska.