Ukraina/Polska

Napaść Rosji na Ukrainę – pytania bez odpowiedzi.

O trwającej już czwarty miesiąc agresji Rosji na Ukrainę można powiedzieć, wszystko tylko nie to, iż doprowadziła ona do jakiekolwiek finalnych rozstrzygnięć, czy decyzji. Jedno, co pewne to zajęcie przez Rosję kolejnych ziem Ukrainy, olbrzymie straty ludzkie po obu stronach … Continue reading

NATO

Madrid Summit Declaration

Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid 29 June 2022 We, the Heads of State and Government of the North Atlantic Alliance, have gathered in Madrid as war … Continue reading