Polska

Kryzys tożsamości Unii Europejskiej

Rozmowa z dr Olafem Osicą

Unia Europejska /Europa Środkowa

Unia Europejska: wyzwanie dla Europy Środkowej

Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse.  Prof. Uniwersytet Warszawski Europa wchodziła w wiek XXI wprowadzając projekt wspólnej waluty oraz poszerzona o państwa Europy Środkowej. Wydawało się, że integracja uzyskała nową skalę i tempo rozwoju. Było to wrażenie tymczasowe. Wielkie ambicje nie … Czytaj dalej

EU/ Central Europe

The European Union: a challenge for Central Europe

Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. Warsaw University The European Union entered the 21st century with a common currency and strengthened by new members from Central Europe. It seemed that the integration has reached a new scale and pace. This … Czytaj dalej