48/49 2/3 2008Sierpień-Wrzesień / August-September

Unia Europejska / European Union

Katinka Barysch, Hugo Brady, Charles Grant, Clara Marina O’Donnell, Simon Tilford, Tomas Valasek and Philip Whyte

– The CER Guide To the French Presidency

Paweł Świeboda

– Reform in the EU has to be done differently

Jan Barcz, Paweł Świeboda

– Co dalej z Traktatem z Lizbony? Uwarunkowania strategii dla Polski

Ryszard Bobrowski

– Samotna Polska w niesolidarnej Europie. Jaka polityka zagraniczna RP?

Bezpieczeństwo / Security

Artur Niedźwiecki

– Opcja atlantycka w polskiej polityce zagranicznej po wyborach w 2007 r.

Marcin Bosacki

– Amerykańska pycha i polskie piekiełko

Dokumenty / Documents

– Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
– List do premiera Donalda Tuska

Przegląd prasy / Press Review

Ivan Krastev

– Piękna choroba

William Pfaff

– W ślepej uliczce

Hugo Robinson

– W obecnym kształcie Unia długo nie przetrwa

Ryszard Bugaj

– Polski dylemat europejski

Jacek Saryusz-Wolski

– Musimy wejść do pierwszej ligi UE

Andrzej Nowak

– Obywatele, konsumenci, Europejczycy

Biznes — Ekonomia — Finanse / Business—Economy—Finances

– Pakiet klimatyczny UE to katastrofalne skutki dla gospodarki Polski
Positive Advisory SA- Polish Success in the West

dr Marcin Piątkowski

– Czas na grę w globalnej lidze
– Polska awansowała w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

Rozmowa z Katarzyną Szamańską, Dyrektor ogólnopolskiej sieci hoteli

– START HOTEL — polska sieć wielofunkcyjnych hoteli dla biznesu
– XVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) Kielce, 8–11 IX 2008 r.
– XIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA

Rozmowa z Zastępcą Dyrektora ITWL w Warszawie Andrzejem Żylukiem

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w służbie kraju

Książki / Books

– Czartoryski a jedność Europy

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Archiwum.