Czym jest “Polski Nowy Ład”?

Czy jest to zapowiedź kolejnego otwarcia?

Czy jest to program odbudowy gospodarki po pandemii?

Czy są to środki na rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu pandemii?

Polski Nowy Ład jest elementem wielkiej transformacji, która dotyczy przebudowy gospodarki UE w kierunku zielonego ładu…

Albo wsiądziemy do pociągu zmian który za chwilę odjedzie, albo będziemy peryferiami UE, krajem niskich dochodów, marketów i montowni.

Pytania kolejne:

Co trzeba zrobić, aby to się udało?

Czy mamy wybór?

Czy są inne efektywne pomysły na Polskę?

Polska może liczyć na 57 mld euro (ok. 260 mld zł) unijnego wsparcia, w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. To gigantyczne pieniądze, które należy dobrze wykorzystać.

Ponoć jest gotowych około 1200 szczegółowych projektów, które wkrótce pozna opinia publiczna.

Mnie osobiście interesuje mapa drogowa inwestycji i ogólnych warunków prawnych i finansowych tego gigantycznego przedsięwzięcia, dzięki któremu Polska i Polacy będą mogli się wybić na niepodległość ekonomiczną…

 Z kręgów rządowych płyną zapowiedzi tworzenia warunków dla inwestycji, „..część z 2,5 mld zł na stworzenie stabilnych warunków do inwestowania pójdzie na przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych i dofinansowanie dla samorządów na dokumenty planistyczne”. W gospodarce, która ma się rozwijać, inwestować powinny przede wszystkim przedsiębiorstwa. Na początku 2021 roku wiele firm może odczuć prawdziwe skutki pandemii. Stąd grozi nam fala upadłości i wzrost bezrobocia. To musi budzić niepokój i skłaniać do poszukiwania narzędzi, które pozwolą uniknąć materializacji tych ryzyk. Dobry plan może się przydać, bo to także komunikat dla przedsiębiorców, żeby się trzymali, bo niebawem wydarzy się coś pozytywnego. Polska stała się bardzo atrakcyjnym obszarem do inwestowania. Część zagranicznych firm będzie próbowało przejmować polskie firmy osłabione pandemią albo wchodzić z nim w fuzję.

 Dzięki inwestycjom wzrasta PKB, a przy realizacji inwestycji często następuje wykorzystanie wszystkich mocy produkcyjnych, dana gospodarka wyprodukować może więcej towarów i usług. Rząd chce przeznaczyć 18,7 mld zł na poprawę wzrostu produktywności, wydajności i konkurencyjności naszej gospodarki. Dzięki temu Polacy będą więcej zarabiali i potem inwestowali w naszą gospodarkę…

28,6 mld zł rząd chce przeznaczyć na zieloną i inteligentną mobilność. Kolejne 27,4 mld zł pójdzie na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności, a 13,7 mld zł na transformację cyfrową. Wszystko to będą bezzwrotne dotacje. Rząd przeznaczy około 5 mld zł na wzmocnienie sektorów najmocniej pokiereszowanych przez pandemię. Pieniądze mają pomóc firmom lepiej zdywersyfikować działalność, tak by mogły pozyskać więcej klientów i działać na większych obszarach kraju.

Bardzo zachęcająco zabrzmiały zapowiedzi ministra Niedzielskiego (dotyczące inwestycji w „Zdrowie”, na zdrowie pójdzie 20 mld zł), który obiecuje stworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, cyfryzację ochrony epidemiologicznej (inwestycje w Sanepidzie), doinwestowanie zakaźnictwa, onkologii, kardiologii, wsparcie badań i rozwoju w sektorze biomedycznym, a co najważniejsze – inwestycje w kadry medyczne. Blisko 4 mld zł mają wzmocnić sektor nauki, blisko połowa z tego ma służyć rozbudowie sektora badawczego.

Firmy, które inwestują w swój rozwój, mają większy potencjał konkurencyjny, w długim okresie mogą dostarczać na rynek więcej i taniej niż wcześniej. Spadek kosztów produkcji dzięki zastosowaniu nowszej technologii pozwala na uzyskanie większej marży przy tej samej cenie sprzedaży. Większa marża to przy założeniu, że firmy chcą się dzielić dochodem z pracownikami, wyższe pensje, a te z kolei to wyższy poziom życia dla pracowników najemnych. Nie chodzi wyłącznie o to, aby państwo raz, czy drugi sypnęło groszem. Chodzi o to, aby wydając pieniądze, dążyło do tego, aby wydatkowane środki budowały siłę polskich firm. Polskich, to znaczy takich, w których jest polski kapitał i rozwijana jest rodzima myśl.

Lista konkretnych inwestycji:

– Centralny Port Komunikacyjny

– przekop Mierzei Wiślanej

– rozbudowa portu w Gdyni do przyjmowania dużych kontenerowców

– farmy wiatrowe

– produkcja wodoru

– fotowoltaika

– recykling (przemysł)

– biometanownia w każdej gminie

– utworzenie czebola rolno-spożywczego

– elektrownia jądrowa (2)

Nowy Ład będzie nowym kontraktem społecznym. 

Źródło: Salon 24.pl 01 03 21

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Biznes, Business.