Luka VAT w Polsce i jej ograniczenia

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2021, s. 68

Doskonale pamiętam, jak niecałą dekadę temu środowisko zorganizowane wokół Związku Pracodawców i Przedsiębiorców zwracało uwagę na konieczność podjęcia szybkich i skutecznych działań w odpowiedzi na rosnący problem wyłudzeń i oszustw w zakresie podatku VAT.

W całym kraju szalały karuzele podatkowe, uczciwi przedsiębiorcy tracili niejednokrotnie majątki życia (z uwagi albo na źle ukierunkowane działania organów podatkowych, albo na konieczność konkurowania z oszustami) a do Skarbu Państwa nie wpływała nawet co czwarta należna złotówka z tytułu podatku od towarów i usług. A należy przy tym pamiętać, że to najistotniejsze źródł0o wpływów budżetowych!

Na szczęście dzisiaj znajdujemy się w nieco innej rzeczywistości. Szereg działań regulacyjnych i organizacyjnych spowodował, że Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie uszczelniania VAT. Nie oznacza to, ze misja regulatora jest zakończona.

Luka VAT w dalszym ciągu istnieje – choć znacznie mniejsza niż wcześniej – ale przestrzeń do uszczelniania jest równi4eż w zakresie innych danin publicznoprawnych. Mamy nadzieję, że niniejszy raport stanowi rzetelne podsumowanie tego, co o luce VAT wiemy oraz tego, co udało się w zakresie jej ograniczenia zdziałać zmianami legislacyjnymi.

Cezary Kaźmierczak

Prezes ZPP

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.