Promocja Inicjatywy Trójmorza w krajach członkowskich i wśród państw-obserwatorów

Jakub Pieńkowski Łukasz Ogrodnik Kinga Raś Veronika Jóźwiak Tomasz Żornaczuk

PISM, Warszawa 2021

Wnioski


Zaangażowanie prezydentów i rządów państw członkowskich w promowanie Trójmorza w większości przypadków wzrosło. Sprzyjała temu przychylność Inicjatywie ze strony USA i KE. Są jednak państwa, które od początku pozostają bierne (np. Austria), i takie, które zmniejszyły swoje zaangażowanie (np. Słowacja). Wobec zakończenia kadencji prezydenckich Grabar-Kitarović i Kaljulaid największym orędownikiem TSI poza Polską pozostaje prezydent Iohannis, którego główną motywacją jest zacieśnianie stosunków Rumunii z USA i wzmocnienie jej obronności

Jednocześnie widoczność Trójmorza mogła zmalećw związku z zasadniczą zmianą zaangażowania Chorwacji. Po ustąpieniu z urzędu Grabar-Kitarović, współinicjatorki środkowoeuropejskiej współpracy regionalnej w formacie dwunastu państw, TSI nie tylko utraciła głos jednego z dwóch – obok Polski – państw najbardziej
zaangażowanych w jej promowanie, lecz także osłabła z powodu niechętnego stosunku Milanovicia. W większości przypadków działania promujące Trójmorze wzmagały się w związku z organizacją szczytu TSI przez dany kraj. Na to wydarzenie przypadało zwykle apogeum zaangażowania w promowanie współpracy trójmorskiej.

Niektórych liderów skłoniło to do trwałego orędownictwa na jej rzecz (np. Rumunia), lecz w większości przypadków nie miało takich następstw.
Zaangażowanie w promowanie TSI jest niezależne od orientacji politycznej prezydentów i rządów. Popularyzują ją zarówno politycy prawicowi, np. Iohannis, jak i lewicowi, np. Radew. Bierni lubkrytyczni są także politycy reprezentujący różne środowiska polityczne, np. narodowy konserwatysta Áder i socjaldemokrata Milanovic

Stopień promowania Trójmorza przez władze państw członkowskich nie przekłada się na ich zaangażowanie finansowe w rozwijanie Inicjatywy. Niespełna 1 mld euro w puli Funduszu Trójmorza stanowi zaledwie pół procenta łącznej wartości projektów priorytetowych, co utrudnia przejście od sprzyjania idei i deklaracji intencji do realizacji celów. Powoduje także, że wszystkie kraje Trójmorza nadal realizują inwestycje, w tym infrastrukturalne, bazując na funduszach unijnych i priorytetach narodowych

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.