Pułkownicy

Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II RP

Mateusz Hubner

Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s 448

Praca łączy rys biograficzny członków grupy „ pułkowników” – jednego z najciekawszych i najbardziej wpływowych środowisk politycznych II Rzeczpospolitej – z problematyką polityczną, obejmującą zarówno analizę mechanizmów walki o władzę, jak i kwestie ideologiczne. Ukazano dzieje i działanie” pułkowników” , czyli grona najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Przedstawiony został proces kształtowania światopoglądu „ pułkowników” , formowania grupy oraz usytuowanie jej jako elity obozu piłsudczykowskiego. Zaliczeni do najważniejszych: Walery Sławek, Aleksander Prystor, Kazimierz Świtalski oraz Bogusław Miedziński, Józef Beck czy Janusz Jędrzejewicz- podobnie jak inne postacie identyfikowane z grupą – uznawali prymat nieformalnych mechanizmów działania, prowadzących do rządów „silnej ręki”

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Książki.