Współpraca BGK i japońskiego banku JBIC. Celem zwiększenie bezpieczeństwa Trójmorza

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Japan Bank for International Cooperation (JBIC) nawiązały współpracę w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy i regionu Trójmorza – poinformował BGK. Zamierzeniem partnerów jest też wsparcie odbudowy Ukrainy – dodał BGK.

Porozumienie między BGK i JBIC

W podpisanym w Tokio porozumieniu banki zobowiązały się wspierać finansowo projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Trójmorza, zgodnie z ideą zielonej transformacji. Wskazano, że instytucje skupiają się na energetyce i na inwestycjach zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Europy. „Banki planują współfinansować te projekty, które będą zgodne z ich strategią biznesową” – wyjaśniono w komunikacie BGK.

Zaznaczono też, że BGK oraz JBIC planują współpracę, która może inicjować wspólne projekty i spółki w Polsce lub krajach trzecich, w tym w krajach sąsiadujących z Ukrainą.

Porozumienie BKG-JBIC: w jakich obszarach?

Obszary wymienione w porozumieniu dotyczą inwestycji w: infrastrukturę związaną z energią, w tym między innymi magazyny gazu, gazociągi, terminale LNG, jednostki pływające do magazynowania i regazyfikacji (FSRU); czystsze technologie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 z istniejących elektrowni; projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności węglowej.

Współpraca poprzez Fundusz Trójmorza

Banki zobowiązały się także wyszukiwać możliwości współpracy poprzez Fundusz Trójmorza (3SIIF). Obydwie instytucje mogłyby współfinansować lub bezpośrednio inwestować w projekty z wyżej wymienionych obszarów.

Jak poinformowano, porozumienie o współpracy podpisali Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes zarządu BGK oraz Hayashi Nobumitsu – governor JBIC.

Źródło: Salon24.pl 21 09 22

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Biznes.