Taki plan dla Ukrainy mają Amerykanie. To zasadniczo zmieni pozycję Polski

Ukraina zdolna samodzielnie obronić się przed Rosją, Ukraina z silną i wolną od korupcji gospodarką, a także Ukraina, która jest częścią Unii Europejskiej – tak przyszłość naszego wschodniego sąsiada widzi administracja Bidena – informuje “Washington Post”. To wyraźna zmiana strategii USA w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zmiana, która będzie miała niemały wpływ na pozycję polityczną Polski.

  • Za naszą wschodnią granicą powstaje jedna z najsilniejszych konwencjonalnych armii w Europie
  • Jeżeli do tego dodać deklarowane wsparcie USA dla rozwoju powojennej ukraińskiej gospodarki i jej członkostwa w Unii Europejskiej, to nietrudno zauważyć, że celem USA jest powstanie bardzo silnego państwa w Europie Środkowej
  • Największą zmianą, jaka zaszła od 24 lutego, jest to, że Polska znajduje się w coraz mniejszym stopniu między Niemcami a Rosją, a w coraz większym stopniu między Niemcami, Ukrainą i Rosją

W rozmowie z weteranem amerykańskiego dziennikarstwa międzynarodowego Davidem Ignatiusem sekretarz stanu USA Antony Blinken przedstawił zarys polityki Waszyngtonu wobec Ukrainy.

Po pierwsze, Blinken jest przekonany, że wydarzenia ostatniego roku dowodzą, iż Rosja nie jest w stanie osiągnąć tego, co administracja Bidena uważa za cel Putina – wymazania Ukrainy z mapy Europy. To zaś, zdaniem sekretarza stanu USA, powinno skłonić Waszyngton oraz europejskich sojuszników do zastanowienia się, jak może wyglądać powojenna przyszłość Ukrainy.

Mowa jest więc o “sprawiedliwym i trwałym” (w tej kolejności) pokoju oraz o zapewnieniu Ukrainie możliwości obrony przed ewentualną kolejną agresją. Innymi słowy – czytamy w tekście Ignatiusa – “Rosja nie powinna otrzymać możliwości wytchnienia, przegrupowania sił i ponownego ataku”.

Po drugie, zdaniem Departamentu Stanu bardzo ważne jest, by Ukraina uzyskała możliwość odstraszania Rosji. W tej optyce celem USA jest stworzenie i utrzymywanie ukraińskiej armii, która będzie mobilna i będzie w stanie prowadzić w przyszłości wojnę manewrową. “Możliwość manewrowania to przyszłość” – mają twierdzić bliscy współpracownicy Blinkena.

Do tego Blinken zakłada, że po wojnie Ukraina powinna stać się silną gospodarką oraz częścią Unii Europejskiej (o NATO nie wspomina). Czyli państwem, które w przyszłości nie będzie musiało aż tak mocno opierać się na USA, żeby przeciwstawić się polityce prowadzonej przez Rosję.

Znamienna zmiana strategii

Strategia zarysowana przez Blinkena częściowo różni się od strategii, którą Waszyngton forsował w ubiegłym roku. Wówczas można było usłyszeć ostrą retorykę wymierzoną w Rosję, choćby wtedy, kiedy Joe Biden mówił, że “Putin musi odejść”, a Lloyd Austin twierdził, że celem USA w Ukrainie jest osłabienie Rosji. Za tymi słowami szły dostawy broni oraz wsparcie finansowe. Pomoc ta jednak nie obejmowała ciężkiego sprzętu, który USA zaczynają dostarczać dopiero teraz – jak wyrzutnie Patriot czy czołgi Abrams.

Teraz retoryka Waszyngtonu jest łagodniejsza. Blinken nie mówi o pokonaniu Rosji, tylko o podarowaniu Ukrainie wędki, aby sama mogła odstraszać Rosję. Retoryczne fajerwerki zostały zastąpione przez dostawy ciężkiego sprzętu, który w Europie Wschodniej stworzy bardzo silną armię, a docelowo – w zamierzeniu Amerykanów – ma wytworzyć silny organizm gospodarczy, zdolny w razie potrzeby walczyć na równych prawach z armią taka jak rosyjska.

Co charakterystyczne, Blinken nigdzie nie wspomina o ewentualnym końcu wojny przy stole negocjacyjnym. Powtarza formułę “nic o Ukraińcach bez Ukraińców”, co oznacza tyle, że USA nie przewidują w najbliższym czasie końca wojny. W strategię USA wpisana jest niemożność definitywnego rozstrzygnięcia konfliktu i świadomość, że żadna ze stron na razie nie przechyli szali zwycięstwa na polu bitwy na swoją korzyść. Dla Ukraińców to paradoksalnie dobra wiadomość, ponieważ świadczy o tym, że pod pewnymi względami nie są w Waszyngtonie traktowani jak państwo “z drugiej ligi

Co to oznacza dla Polski

Ta strategia przesuwania Ukrainy do wyższej ligi ma – i będzie mieć – poważne implikacje także dla Polski.

Za naszą wschodnią granicą powstaje bowiem jedna z najsilniejszych konwencjonalnych armii w Europie, która – w zamyśle Waszyngtonu – ma potrafić samodzielnie stawiać czoła armii rosyjskiej. Jeżeli do tego dodać deklarowane wsparcie USA dla rozwoju powojennej ukraińskiej gospodarki i jej członkostwa w Unii Europejskiej, to nietrudno zauważyć, że celem USA jest powstanie bardzo silnego państwa w Europie Środkowej, które byłoby w stanie powstrzymywać rosyjską agresję i jednocześnie byłoby zaufanym sojusznikiem Waszyngtonu.

Taki scenariusz – częściowo już spełniony, ponieważ ukraińska armia rzeczywiście jest już jedną z najsilniejszych w Europie, a państwo ukraińskie otrzymuje wprost gigantyczne wsparcie finansowe – oznacza, że zasadniczo zmienia się miejsce Polski w europejskim porządku politycznym. Historycznie rzecz biorąc, Polska zawsze znajdowała się między Rosją a Niemcami.

Teraz jednak, gdy Ukraina pokazała, że jest w stanie przeciwstawić się armii rosyjskiej, Stany Zjednoczone zaczynają z nią wiązać coraz większe nadzieje: zarówno gospodarcze, jak i wojskowe. I dlatego największą zmianą, jaka zaszła od 24 lutego, jest to, że Polska znajduje się w coraz mniejszym stopniu między Niemcami a Rosją, a w coraz większym stopniu między Niemcami, Ukrainą i Rosją.

Z nauki o stosunkach międzynarodowych doskonale wiadomo, że takie układy z większą liczbą państw zazwyczaj są mniej przewidywalne i mniej stabilne. Jak w każdym tego typu układzie – to rzecz oczywista – najwięcej do powiedzenia mają najsilniejsze elementy, a także te, które nieustannie zwiększają swoją potęgę i mają możliwie duże zdolności koalicyjne.

Dlatego zmiana, która się dokonuje, to zmiana o historycznym znaczeniu i proporcjach. W dłuższej – powojennej – perspektywie będzie miała ona niebagatelny wpływ na relacje Warszawy ze wszystkimi elementami tej układanki: zarówno z Niemcami, jak i z Rosją, ale też z Ukrainą. Naiwnością byłoby jednak sądzić, że implikacje tak poważnej zmiany będą dla Polski jedynie pozytywne, a stosunki między tymi czterema państwami już zawsze będą wyglądać tak, jak dzisiaj. Będą one podlegać różnym zmianom i dlatego należy rozpatrywać różne scenariusze. Tak samo, jak robią Amerykanie, kiedy z wyprzedzeniem myślą o roli Ukrainy w powojennej Europie.

Łukasz Gadzała

Redaktor Onet Wiadomości

Źródło: Onet 26 01 23

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Media / Press.