Polsko-czeskie konsultacje. Premier: Warto pielęgnować współpracę

Warto pielęgnować współpracę międzynarodową, zwłaszcza z tak wypróbowanymi partnerami, jak Republika Czeska – oświadczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z szefem czeskiego rządu Petrem Fialą. W czwartek rozpoczęła się ósma edycja polsko-czeskich konsultacji. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w Katowicach. – Chcemy, aby poprzez współpracę międzynarodową miasto, region i cała Polska mogły się pięknie rozwijać – zaznaczył premier Morawiecki.


Premierzy Polski i Czech omawiali w czwartek w Katowicach bieżące kwestie dwustronne dotyczące m.in. energetyki i rozwoju infrastruktury oraz współpracy w dziedzinie obronności. Rozmawiano także o migracji i zmianach w Unii Europejskiej.

Chcemy, aby Katowice, Śląsk i cała Polska poprzez współpracę międzynarodową mogły się pięknie rozwijać – powiedział w czwartek na konferencji Mateusz Morawiecki. – Warto pielęgnować współpracę międzynarodową, zwłaszcza z tak wypróbowanymi partnerami jak Republika Czeska. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy byli bliżej geograficznie, ale też z punktu widzenia naszej polityki międzynarodowej, krajowej, w dziedzinie rolnictwa, migracji, energetyki, klimatu, obronności – dodał szef rządu.


Mateusz Morawiecki: To Polska i Czechy przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy

Mateusz Morawiecki przekazał po spotkaniu, że często jest w kontakcie z Petrem Fialą. – Łączy nas coraz silniej gospodarka, obronność, wspólne spojrzenie na Europę i przyszłość Europy. To są filary naszej współpracy – oświadczył premier.

– Nikt nie rozumie lepiej pojęcia solidarności, niż Polacy i Czesi. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim wyzwaniem były dla nas ostatnie lata i dlatego tak wielki nacisk kładziemy na to, żeby ta solidarność była właściwie rozumiana w Europie. To Polska i Czechy, proporcjonalnie do liczby ludności, przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Pokazaliśmy, czym jest prawdziwa solidarność i jak trzeba razem działać – stwierdził Morawiecki.

Premier dodał, że rozmawiał z Petrem Fialą o ochronie granicy polsko-białoruskiej. – Grupa Wagnera coraz liczniej pojawia się na Białorusi, jest rosnącym zagrożeniem dla Polski, dla wschodniej flanki NATO. Dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki, ale wiemy, że trzeba zachować czujność, bo Białoruś i Rosja pracują ręka w rękę, by zdestabilizować Polskę, wschodnią część NATO i Unii Europejskiej – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że “Polski nie trzeba uczyć solidarności, bo Polska to solidarność”. – Chodzi o to, aby nie brnąć w błędną politykę przeszłości. Rozmawialiśmy o tym dogłębnie. Ta solidarność powinna znaleźć odzwierciedlenie w wieloletnich ramach finansowych, które obecnie są omawiane w Unii Europejskiej – powiedział Mateusz Morawiecki.

Chcemy, aby były dodatkowe środki na uchodźców z Ukrainy, których już przyjęliśmy. Żeby nie było takiej dyskryminacji, że kara za nieprzyjętego nielegalnego imigranta to 22 tys. euro, a za przyjęcie jednego uchodźcy otrzymujemy stukrotnie mniejszą kwotę – zaznaczył premier.

Premier Morawiecki: Unia Europejska potrzebuje zmian

Mateusz Morawiecki stwierdził, że “rozwiązaniem problemu nielegalnej migracji nie może być jej zalegalizowanie”. – Nasze wysiłki muszą skoncentrować się na ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. – Rozmawialiśmy o finansowaniu infrastruktury, rozwoju państw za granicą, kierowaniu pomocy humanitarnej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna i wdrożeniu konkluzji Rady Europejskiej z 2018 roku – powiedział szef rządu.

Unia Europejska potrzebuje zmian, które zdejmą gorset paraliżujący działania jednolitego rynku, przywrócą zaufanie do unijnych instytucji. Kładziemy wiele nacisku, żeby do tego doprowadzić – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: “Więcej Unii” to powiększenie jej o kraje bałkańskie, Mołdawię i Ukrainę

Premier ocenił, że unijna zasada jednomyślności to dla Polski “zawór bezpieczeństwa chroniący mniejsze państwa przed dominacją większych”. – W ważnych sprawach, gdy są różnice zdań, musimy wypracowywać konsensus – powiedział Mateusz Morawiecki.

Dla Polski “więcej Unii” to Unia powiększona o kraje bałkańskie, Mołdawię, Ukrainę, a nie rozrost biurokracji. Unia większa poprzez rozrost instytucji prowadzi donikąd – oświadczył premier. – Musimy ograniczać kompetencje Unii do tych, które były określone w traktatach, kierując się zasadą subsydiarności, zdrowego rozsądku, a nie przekazywać kolejne kompetencje do Brukseli, tak jakby Bruksela lepiej wiedziała co jest najlepsze dla Jeleniej Góry albo miejscowości Hradec Kralove, Pragi czy Warszawy – dodał.

Mateusz Morawiecki stwierdził także, że “Unia Europejska to wspólnota interesów, a nie wspólna praca na rzecz interesów tych większych państw“. – Unia jest cenna, dopóty wszyscy mają szansę realizować swoje interesy – zaznaczył.

Premier: Bezpieczeństwo nie jest już dla nas takie oczywiste, jak kilka lat temu

Premier przyznał również, że rozmawiał ze swoim czeskim odpowiednikiem o bezpieczeństwie. – To, co jeszcze kilka lat temu było dla nas oczywiste, już takie nie jest. Czują to doskonale nasi czescy przyjaciele – powiedział.

Bezpieczeństwo kosztuje. Ostatnie lata pokazały, że dylemat inwestycji w bezpieczeństwo lub rozwój to dylemat fałszywy. Tak przycinamy budżet, żeby starczało pieniędzy na obronność, ale także na rozwój i politykę społeczną – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier Polski przekazał, że rozmawiał z premierem Czech o tym, że wydatki na obronność powinny być wyłączone z klauzul dopuszczalnego deficytu budżetowego. – Coraz więcej krajów Unii Europejskiej się z tym zgadza – podkreślił.

M. Morawiecki: Polska i Czechy nie dają się rozgrywać innym

Mateusz Morawiecki podsumował, że Polska i Czechy – rosnące dwie gospodarki w Unii Europejskiej – “nie dają się rozgrywać innym”. – Jesteśmy silni wspólnotą naszych stanowisk, w ramach geopolityki – powiedział.

– Przyjaźń nas bardzo mocno łączy. Dziękuję za rozładowanie kryzysu wokół kopalni Turów. Łączą nas też tematy rolnictwa, infrastruktury, migracji. Także tam, gdzie są pewne delikatne różnice, potrafimy znajdować wspólny mianownik. Chcemy, żeby naszym wspólnym doświadczeniem była droga do dobrobytu jaki jest na Zachodzie, bez tych błędów, które Zachód popełnił – podkreślił premier.

Premier Czech: chcemy wspólnie stawiać czoła nielegalnej migracji

Premier Czech Petr Fiala podkreślił, że polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe dotyczyły m.in. nielegalnej migracji do Europy. – Chcemy wspólnie stawiać jej czoła – zaznaczył polityk. – Chodzi o migrację, która żeruje na ludzkim nieszczęściu, którą trzeba zwalczać – dodał.

Petr Fiala poinformował, że czwartkowe rozmowy dotyczyły także “kwestii energetycznych i rozmaitych wyzwań przed którymi stoją oba kraje”. – Rozmawialiśmy też o kwestiach europejskich, o tym, jakie mamy stanowisko w poszczególnych kwestiach na forum europejskim – powiedział.

Fiala zaznaczył również, że Czechy i Polskę łączą nie tylko wspólne interesy, ale także wspólne spojrzenie na wiele kwestii i problemów. – Łączy nas również głęboka przyjaźń. Myślę, że to niezmiernie ważne, że to wspaniały fundament, na którym możemy budować pomyślną przyszłość naszych obu krajów – ocenił.

Spotkanie premierów Polski i Czech. Najważniejsze tematy

Polska jest krajem o dużym znaczeniu regionalnym, a nasza bliskość z Czechami tworzy wiele możliwości współpracy w różnych obszarach” – podkreślił  w komunikacie przed konferencją prasową rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

Petr Fiala poinformował, że czwartkowe rozmowy dotyczyły także “kwestii energetycznych i rozmaitych wyzwań przed którymi stoją oba kraje”. – Rozmawialiśmy też o kwestiach europejskich, o tym, jakie mamy stanowisko w poszczególnych kwestiach na forum europejskim – powiedział.

Fiala zaznaczył również, że Czechy i Polskę łączą nie tylko wspólne interesy, ale także wspólne spojrzenie na wiele kwestii i problemów. – Łączy nas również głęboka przyjaźń. Myślę, że to niezmiernie ważne, że to wspaniały fundament, na którym możemy budować pomyślną przyszłość naszych obu krajów – ocenił.

Spotkanie premierów Polski i Czech. Najważniejsze tematy

Polska jest krajem o dużym znaczeniu regionalnym, a nasza bliskość z Czechami tworzy wiele możliwości współpracy w różnych obszarach” – podkreślił  w komunikacie przed konferencją prasową rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.


Zapowiedziano, że szefowie rządów omówią wybrane tematy bieżące z agendy europejskiej, w tym wyzwania związane z gospodarką i rynkiem unijnym. “Ważnym tematem będzie polityka migracyjna oraz dalsze zabezpieczanie naszych granic przed nielegalną migracją. Jednogłośnie sprzeciwiamy się aktualnym założeniom unijnej polityki migracyjnej, która proponuje mechanizmy przymusowej relokacji” – zaznaczył Müller.

Jak wynikało z komunikatu, premier Mateusz Morawiecki i premier Petr Fiala rozmawiali o kwestiach finansowych oraz potencjalnych zmianach w funkcjonowaniu UE, które są aktualnie dyskutowane na forum unijnym. W agendzie rozmów premierów znaleźć się miały także kwestie współpracy regionalnej, w szczególności w formacie wyszehradzkim.

Obecnie Czechy przewodniczą pracom Grupy Wyszehradzkiej, jest to 7. czeska prezydencja w V4. Po Czechach, od 1 lipca 2024 r., roczną prezydencję w V4 obejmie Polska.

Rzecznik rządu przekazał w komunikacie, że po dwustronnym spotkaniu premierów odbędzie się posiedzenie plenarne pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali. Konsultacje resortowe będą prowadzone w obszarach: obronności, spraw zagranicznych, gospodarki i energii, finansów, transportu, polityki regionalnej, spraw społecznych, rolnictwa, cyfryzacji, edukacji.

Źródło: Interia.pl 20 07 23

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Media / Press.