Spotkanie prezydentów państw V4. Co będzie tematem rozmów?

Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), tj. Polski, Czech, Słowacji i Węgier, omówią w Pradze projekty finansowane ze wspólnego Funduszu Wyszehradzkiego oraz bieżące kwestie polityki zagranicznej – poinformował w poniedziałek dział prasowy Kancelarii Prezydenta Czech. Kraj ten przewodniczy obecnie V4.

Według Kancelarii, Czechy postrzegają Grupę Wyszehradzką jako środkowoeuropejską platformę rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków. Współpraca powinna być praktyczna i koncentrować się na konkretnych korzyściach dla obywateli czterech krajów. Czechy, które przewodniczą Grupie od lipca br., jako motto przyjęły hasło: “V4 dla obywateli”.

Prezydenci Andrzej Duda, Petr Pavel, Zuzana Czaputova, i Katalin Novak mają omówić projekty finansowane przez Fundusz Wyszehradzki, który jest, co podkreślono, jedyną istniejącą strukturą organizacyjną V4.

Celem funduszu jest przyczynianie się do wzmocnienia więzi międzyludzkich poprzez rozwój współpracy kulturalnej, wymiany naukowej, badań i współpracy w dziedzinie edukacji. Oprócz programów stypendialnych fundusz finansuje także działalność organizacji pozarządowych. Utworzony w 2000 roku Fundusz obecnie dysponuje rocznym budżetem w wysokości 10 mln euro.

Prezydenci mają także dyskutować o nowoczesnych i zdolnych do konkurencji projektach pozwalających krajom V 4 osiągnięcie wzrostu gospodarczego i stabilności ekonomicznej. W tym zakresie mowa ma być o współpracy transgranicznej, projektach infrastrukturalnych,. np. kolei dużych prędkości, bezpieczeństwie energetycznym i surowcowym.

Szefowie czterech państw będą też dyskutować o wpływie agresji Rosji na Ukrainę na Europę Środkową i o wsparciu zaatakowanego kraju. Będą również debatować nad sytuacją na Bliskim Wschodzie i o rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Oprócz szczytu V4, czeskie przewodnictwo planuje zorganizować spotkanie premierów czterech krajów oraz spotkania ministerialne, seminaria eksperckie i konferencje.Źródło: Niezalezna.pl 20.11. 2023

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Media / Press.